Woensdag 24 januari 2018 was het 100 jaar geleden dat mevrouw Geertje Hase – Spang ter wereld kwam. Deze dag ging niet ongemerkt voorbij zoals te lezen is in onderstaand artikel in de krant Tubantia van 25 januari.

Ook Beter Wonen feliciteert mevrouw Hase-Spang van harte met het behalen van deze bijzondere leeftijd. Vooral omdat mevrouw Hase – Spang als huurder van één van de woningen van Beter Wonen zich voortdurend heeft ingezet (tot ongeveer 5 jaar geleden) voor het wel en wee van haar buurt-/straat-/complexgenoten.

In de jaren ’80 was ze sterk betrokken bij de renovatie van de woningen aan de Nachtegaalstraat en het Acaciaplein. Als lid van de renovatiecommissie vocht ze voor een betaalbare huur en verbeteringen die naar haar idee noodzakelijk waren. Na de renovatie bleef ze actief als huurdervertegenwoordiger en toen ze verhuisde naar De Koppeling ging dat over in actieve betrokkenheid in de bewonerscommissie van De Koppeling.

Zij droeg altijd zorg voor haar buren, straatgenoten en medebewoners, zij sprak voor hen, zij nam het voortouw, zij motiveerde en enthousiasmeerde. Zij vroeg om antwoorden en oplossingen. Door haar inzet, vasthoudend gekruid met charme en vriendelijkheid, realiseerde zij beter wonen voor velen.

Haar opgewekte gemoed en positieve instelling waren en zijn zeer aantrekkelijk en maken het tot een groot genoegen om met haar te mogen samenwerken.

Beter Wonen sprak daarom op deze heugelijke dag ook dank uit voor al haar inzet. Elske Alberts, wijkregisseur en Harry Lemaire, huismeester, overhandigden haar een kleurrijke bos bloemen.
Wij hopen nog lang van haar aanwezigheid te mogen genieten.