Verbetering Beter Wonen op bedrijfslasten, huurdersoordeel lichte stijging in waardering

Aedes (koepel en brancheorganisatie woningcorporaties) heeft, in samenwerking met PWC (accountantsorganisatie), de resultaten van de benchmark van de corporatiesector uitgebracht. De benchmark is beschikbaar voor het onderling vergelijken van prestaties van de corporaties. En om van elkaar te leren voor verdere ontwikkeling. Het betreft een vergelijking van de bedrijfslasten van de corporatie en het huurdersoordeel over de kwaliteit van dienstverlening.

Peter van der Hout: ‘Zichtbaar is dat Beter Wonen op bedrijfslasten licht is verbeterd. Dat is een goede zaak. En er is meer waardering vanuit het huurdersoordeel. Waar vorig jaar een daling zichtbaar was van de waardering van huurders, zijn de scores nu gestegen. We zien het cijfer 7.2 en hoger tot 7.5. Een dikke voldoende, echter in vergelijk met het landelijke cijfers (7.4 en 7.5) zitten we daar iets onder en willen we onze dienstverlening verder verbeteren. Daar gaan we gericht op inzetten’. 

Lees onder 'Benchmark Beter Wonen 2017' de hele toelichting en de score.