Aanmelden van jouw Beste Buur kan nu!

Tien gemeenten in Twente kiezen voor Beste Buur Bokaal

Vanaf maandag 17 juni kunnen bewoners uit de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Hellendoorn, Hengelo, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Twenterand en Wierden een beste buur opgeven voor de Beste Buur Bokaal. Heeft u een buur die veel voor u of anderen doet? Geef hem of haar dan op via de website www.bestebuurbokaal.nl. Opgeven kan tot 1 augustus 2019.

 

Beste Buur Bokaal is een actie van de woningcorporaties, huurdersorganisaties en gemeenten. Wij zijn het erover eens dat een sociale, veilige en actieve buurt & buren belangrijk zijn om langer thuis te blijven wonen. Goede buren en Twents noaberschap helpen tegen vereenzaming. Wij vinden ontmoeting en verbinding tussen mensen in buurten heel balangrijk en zetten daarom de Beste Buur graag in het zonnetje.

 

Wie komt in aanmerking voor Beste Buur Bokaal?

Alle inwoners uit de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Hellendoorn, Hengelo, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Twenterand en Wierden komen in aanmerking voor Beste Buur Bokaal. Een Beste Buur moet wel worden voorgedragen door (een) buurtbewoner(s). Dat kan heel eenvoudig via www.bestebuurbokaal.nl of via de bon in het Almelo’s Weekblad. Schrijf op waarom u vindt dat uw buurman of buurvrouw de Beste Buur Bokaal verdient. Bij de keuze straks is die reden belangrijk voor de jury. Maak ook gebruik van voorbeelden. We lezen graag uw bijzondere burenverhaal.

 

Bij deze prijs gaat het vaak om ‘de stille kracht’; de buur die meestal niet in het middelpunt staat en die de waardering echt verdient. Per gemeente is er een jury die de inzendingen beoordeelt.

 

Uitreiking op Burendag

De uitreiking van de Beste Buur Bokaal vindt plaats op 28 september op de jaarlijkse Burendag in de tien deelnemende gemeenten. Opgeven kan tot 1 augustus. Voor de winnende buur is er een bokaal en een passende prijs.

Initiatief Almelo
Initiatiefnemers in Almelo zijn de woningcorporaties STJA en Beter Wonen, de huurdersbelangenvertegenwoordiging HAR en SHBW en de gemeente Almelo.