Almelo, Wierden en Hellendoorn kiezen voor Beste Buur Bokaal

Vanaf donderdag 19 juli 2018 kunnen bewoners uit de gemeenten Almelo, Hellendoorn en Wierden een beste buur nomineren voor de Beste Buur Bokaal.

Heeft u een buur die veel voor u of anderen doet? Nomineer hem of haar dan via de website www.bestebuurbokaal.nl

Nomineren kan tot 1 september 2018.

 

Initiatief Beste Buur Bokaal

Beste Buur Bokaal is een initiatief van de woningcorporaties Reggewoon, Sint Joseph Almelo en Beter Wonen in samenwerking met de gemeenten. Wij zijn het er samen over eens dat een sociaal, veilig en actief leefklimaat van belang is om langer thuis te blijven wonen. Een prettig leefklimaat helpt tegen vereenzaming en draagt bij aan Twents noaberschap. Met dit initiatief willen we een bijdrage leveren om ontmoeting en verbinding tussen mensen in buurten te stimuleren.

 

Wie komt in aanmerking voor Beste Buur Bokaal?

Alle inwoners uit de gemeenten Almelo, Hellendoorn en Wierden komen in aanmerking voor Beste Buur Bokaal. Wel moet iemand worden voorgedragen door (een) buurtbewoner(s). Dat kan heel eenvoudig via www.bestebuurbokaal.nl. Geef ook een korte motivatie, waarom u vindt dat uw buurman of buurvrouw de Beste Buur Bokaal verdient. Bij deze prijs gaat het om ‘de stille kracht’; het is vaak de buur die niet in het middelpunt staat en het verdient om gewaardeerd te worden.
Per gemeente is er een jury die de inzendingen beoordeelt.

 

Uitreiking op Burendag

De uitreiking van de Beste Buur Bokaal vindt plaats op 22 september 2018 op de jaarlijkse Burendag in de gemeenten Almelo, Hellendoorn en Wierden. Nomineren kan tot 1 september.
Voor de winnende buur is er een bokaal en een passende prijs.

 

Bericht delen

Spreekt dit bericht u aan deel dan deze site www.bestebuurbokaal.nl of like de facebookpagina .