Wij hebben 64 woningen in de Gerard Doustraat gekocht van Sint Joseph. Sinds 1 oktober 2021 zijn wij de nieuwe eigenaar van de woningen aan de Gerard Doustraat 74 t/m 200 (even nummers). Wij zijn van plan om de woningen grootschalig te renoveren en geschikt te maken voor ouderen. Dit betekent dat wij samen met Sint Joseph de huidige bewoners actief ondersteunen bij het vinden van een andere, passende woning.

 

Reden voor de overname

Wij zijn al langer met Sint Joseph in gesprek om de woningen en leefbaarheid in de Gerard Doustraat te verbeteren. Hierin hebben wij al de nodige stappen gezet door meerdere woningen op te knappen. De 64 woningen in de Gerard Doustraat vragen ook om verbeteringen. Voor Sint Joseph is het op korte termijn niet mogelijk om deze woningen te renoveren. De corporatie heeft meerdere andere projecten op de planning staan, waardoor er onvoldoende financiële middelen en mensen beschikbaar zijn om ook deze 64 woningen op te knappen. De woningen verkopen aan ons is een logische keuze. Wij hebben meer woningen in de Gerard Doustraat en relatief veel bezit in de wijk Ossenkoppelerhoek. Bovendien is het goed dat deze woningen behouden blijven binnen de sociale huursector. Dit is in het belang van de stad en de buurt.

 

Grootschalige renovatie van de woningen

Wij zijn van plan om de woningen grootschalig te renoveren en geschikt te maken voor ouderen. De plannen voor de grootschalige renovatie werken wij de komende maanden verder uit. Wel is bekend dat de werkzaamheden zo groot zijn dat huidige bewoners moeten verhuizen. Hierover zijn de bewoners inmiddels geïnformeerd per brief. Ook leggen medewerkers van Sint Joseph en Beter Wonen huisbezoeken af om vragen van bewoners te beantwoorden en extra uitleg te geven.

 

Een passende woning vinden

In het voorjaar van 2022 verwachten wij samen met Sint Joseph te starten met het uithuizen van huurders. Samen bieden wij huurders goede en persoonlijke ondersteuning bij het vinden van een fijne en passende woning. Het doel is dat huurders zo snel mogelijk een vergelijkbare woning vinden. Wij maken hierover, als nieuwe verhuurder van de woningen, afspraken met de bewoners. Hierbij willen wij graag de ideeën van een afvaardiging van bewoners gebruiken.

 

Wij helpen u graag

Wij begrijpen dat u als bewoner of direct omwonende mogelijk vragen heeft. Het is daarom goed om te weten dat bewoners en direct omwonenden een brief hebben ontvangen. Mogelijk worden uw vragen beantwoord in deze brief. Is dat niet het geval? Neem dan gerust contact op met ons via (0546) 54 64 64 of info-at-beterwonen.nl.