Woningcorporatie Mijande Wonen draagt haar woningen in Aadorp over aan woningcorporatie
Beter Wonen uit Almelo

Mijande Wonen draagt op 1 december 2017 al haar 106 woningen in Aadorp over aan woningcorporatie Beter Wonen uit Almelo. ‘We maken deze keuze omdat het grootste gedeelte van onze woningen in een ander werkgebied ligt, namelijk in de gemeente Twenterand en Dinkelland. Aadorp valt onder de gemeente Almelo. Beter Wonen is een woningcorporatie uit Almelo en kan daardoor beter de belangen van huurders uit Aadorp behartigen’, licht Peter Zuithof, directeur-bestuurder Mijande Wonen toe.

'Voor Beter Wonen past deze overname in de keuze om vooral verhuurder te zijn van woningen in Almelo', aldus Peter van der Hout, directeur-bestuurder van Beter Wonen. Beter Wonen wil zich actief inzetten om wonen in de wijken en buurten van Almelo aantrekkelijk te maken. Deze woningen van Mijande Wonen passen goed bij het bezit van Beter Wonen. Door de overname kunnen de corporaties borgen dat de woningen beschikbaar blijven voor de verhuur aan de doelgroep van de corporaties.

Wat betekent dit voor de huurders
Beter Wonen is net als Mijande Wonen een sociale verhuurder. De lopende huurcontracten neemt Beter Wonen ongewijzigd over. Een aantal praktische zaken verandert wel. Daarover zijn de betreffende huurders dinsdagavond 7 november tijdens een informatiebijeenkomst in 't Aahoes in Aadorp geïnformeerd.

Informatiebijeenkomst 
De bijeenkomst is goed bezocht. Bewoners hebben veel vragen en zijn kritisch over de overdacht van de woningen door Mijande Wonen aan Beter Wonen. Peter Zuithof, directeur-bestuurder van Mijande Wonen, licht tijdens de bijeenkomst de keuze van de overdracht aan Beter Wonen toe. Er is ruimte voor de aanwezigen om alle vragen te stellen die naar boven komen. Verder maken de huurders kennis met de medewerkers van Beter Wonen en ontvangen zij praktische informatie.

Over Mijande Wonen
Mijande Wonen is een ambitieuze, maatschappelijk betrokken woningcorporatie. Haar missie en passie is ‘Samen te bouwen aan Dorpskracht’. Dit doen zij samen met samenwerkingspartners én bewoners. Zij staan dicht bij de huurders en stimuleren en faciliteren het wonen in de dorpen en de kleinere woonkernen.

Over Beter Wonen
Beter Wonen staat voor goed en betaalbaar wonen in Almelo voor mensen die hier zelf niet in kunnen voorzien. Ons logo: beter wonen, is tevens onze missie, wij werken aan beter wonen voor onze huurders. Dat doen wij samen met onze maatschappelijke partners en actieve huurders.

Zoals te zien, zijn er overeenkomsten in intentie en missie. In de uitvoering zullen huurders te maken krijgen met soms een andere aanpak. 

Vervolg informatie aan huurders 
Van de uitgewisselde informatie tijdens de informatieavond maakt Beter Wonen een verslag voor alle 106 huurders. Daarnaast volgt nog verdere specifieke informatie onder andere over; hoe je kunt inloggen op 'mijn beter wonen' het persoonlijke klantportaal bij Beter Wonen.

Woningzoekenden voor eengezinswoningen Aadorp
Woningzoekenden die nu bij Mijande Wonen staan ingeschreven voor een eengezinswoning in Aadorp kunnen kostenloos worden overgeheveld naar WoonburoAlmelo. Dat is het samenwerkingsverband tussen Beter Wonen & STJA voor woonruimteverdeling. De opgebouwde inschrijfduur bij Mijande wordt overgenomen.