Zaterdag 7 oktober 2017 zochten wij onze huurders op voor uitwisseling en ontmoeten. 

Tijdens deze Dag van het Huren brachten we speciaal de Buurtwaardebon onder de aandacht. Deze is onderdeel van ons leefbaarheidsbeleid. Met de bon ​ontvangen huurders met een goed idee voor het verbeteren of verfraaien van hun ​buurt niet alleen praktische ondersteuning. Het is ook mogelijk om een financiële ​bijdrage te krijgen voor de uitvoering van een plan.

Uitdaging
Wij dagen huurders uit zich te ​bemoeien met hun buurt. Wat kan beter? De tuinen, de (aankleding van de) straat, het samenleven in de straat en de zorg voor elkaar. Waar zijn helpende ​handen nodig en wie biedt die aan? Welk vraagstuk in uw directe woonomgeving vraagt om actie? 

Resultaat tot nu toe
Er zijn negen initiatieven binnen gekomen. Duurzame ontmoeting staat veelal centraal. De initiatieven komen mede tot stand met een bijdrage van andere partijen waaronder Scoop, Oranjefonds en een bijdrage vanuit de gemeente. 

Enkele voorbeelden:
- ondersteuning bij opzetten boekenkastproject
- hulp bij inrichten/opzetten Noaberhuus
- verzoek om bijdrage aan initiatief voor inrichting speeltuin
- verzoek om bijdrage aan bloembakken
- verzoek om hulp bij realiseren natuurspeelplaats

Heeft u een idee voor uw straat of buurt en wilt u er wat mee? Leg uw ideeën voor aan de wijkcoördinator of uw buurtcontactpersoon. Wij kijken graag met u mee naar de mogelijkheden.