Tijdens deze Dag van het Huren, op zaterdag 7 oktober, lanceerde Beter Wonen de BuurtWaardeBon. De waardebon is onderdeel van het nieuwe Leefbaarheidsbeleid.

 

Dag van het Huren

Corporaties presenteren zich op de Dag van het Huren landelijk aan hun achterban. Dat kan op vele manieren. Ook de onderwerpen die men presenteert zijn divers.

 

Lancering BuurtWaardeBon

Beter Wonen presenteerde zich in 3 wijken met de promotie van een nieuw fenomeen, de BuurtWaardBon, in De Riet, Kerkelanden en de Ossenkoppelerhoek.
Ondanks het herfstige weer namen huurders en bewoners de moeite om hun ideeën met ons te delen. Huurders die zich bemoeien met en voor hun straat, buurt of wijk.

 

Een idee? Kom ermee!

Er zijn al ideeën naar voren gebracht.
Het idee om een AED apparaat bij een gebouw aan te brengen. De bedenker van dit idee konden we direct verbinden met AEDhulpverlening Almelo.
Het idee om in de Riet een plek te maken waar kleine kinderen kunnen spelen krijgt een vervolg. Daarbij betrekken we maatschappelijke spelers waaronder de gemeente en ScoopWelzijn. 

 

Ideeën waarover we in overleg zijn met de initiatiefnemers:

- Winterfair Louise van Haeftenplantsoen, motivatie: stimuleert ontmoeting en veel huurders organiseren dit als vrijwilliger;
- Inrichting van een Natuurspeelplaats in een wijk waar Beter Wonen veel bezit heeft, motivatie: stimuleert ontmoeting, ook huurders steunen dit plan. Bij dit initiatief betrekken ze andere partijen voor ondersteuning waaronder het Oranjefonds. Initiatiefnemers zorgen zelf voor onderhoud en beheer.
- Aankleding inrichting algemene ruimten, motivatie betrekt bewoners bij directe leefomgeving. Planten, water geven en dergelijke doen bewoners gezamenlijk evenals vervanging van bloemen.

Leefbaarheid

Met de invoering van de Woningwet 2015 zijn de kaders waarbinnen corporaties mogen werken aangepast. Terug naar de basis hoor je veel.

 

Dat betekent zorg dragen voor betaalbare huurwoningen voor mensen met een kleine beurs of die anderszins niet zelf in woonruimte kunnen voorzien.

 

Stopt hier de zorg van corporaties? Beter Wonen zegt: neen! Er ligt ook een ‘leefbaarheidstaak’ in de vorm van aandacht en zorg voor een goede, schone en veilige woonomgeving. Deze onderdelen zijn van overduidelijk belang voor een prettig woonklimaat waarin huurders kunnen gedijen, zich kunnen ontwikkelen, zich deel van een geheel voelen.

 

Bemoeienis van huurders

Voor het realiseren van een goede, schone en veilige woonomgeving is bemoeienis van huurders noodzakelijk. Zonder hen werkt het niet. Ter ondersteuning en motivering van initiatieven die huurders aandragen voor het verbeteren van hun buurt, hun straat met andere woorden het sociale welzijn, ontwikkelde Beter Wonen de BuurtWaardeBon.

 

Alle ideeën zijn welkom

Met de waardebon steunt Beter Wonen huurders zowel praktisch als financieel. We helpen bij het uitwerken van een plan. We kijken ook naar partners of organisaties die kunnen helpen, zoals gemeente en fondsen. We verbinden, leggen lijntjes daar waar mogelijk om tot realisatie te komen van goede initiatieven.

 

In de folder Een idee? Kom ermee! leest u hier meer over.