Een duurzamere buurt: dat is waar de gemeente Almelo zich sterk voor maakt. Buurkracht is de stichting die de opdracht heeft gekregen om samen met de bewoners van Windmolenbroek een wijkplan te schrijven. Hierin beschrijven ze hoe ze de wijk mooier, groener en duurzamer kunnen maken. Denkt en schrijft u mee?

 

 

Een wijkplan

In een wijkplan beschrijven bewoners hoe zij denken dat hun buurt op termijn aardgasvrij kan worden en welke stappen daarvoor genomen moeten worden. Buurtbewoners worden zo actief betrokken in de vormgeving van het wijkplan. Op deze manier worden beslissingen niet voor u, maar mét u genomen.

 

Buurtteam

De bewoners die mee willen denken vormen samen een buurtteam. Als lid van het buurtteam denkt en schrijft u mee met het wijkplan. Buurkracht is op zoek naar gemotiveerde mensen die deel willen nemen in het buurtteam. Buurkracht zoekt ongeveer 14 buurtbewoners die dit samen gaan doen. In een paar maanden gaat het buurtteam een wijkplan schrijven, waar de technische en financiële mogelijkheden in kaart worden gebracht. Ook zijn we op zoek naar bewoners die willen deelnemen aan een buurtpanel (30 personen). Het buurtpanel is een klankbordgroep. Het buurtteam toetst het wijkplan bij het buurtpanel.  Als lid van het buurtpanel krijgt u dus het wijkplan te lezen en daar mag u dan opmerkingen over maken en vragen over stellen. Iedereen kan en mag deelnemen in een buurtteam of buurtpanel.

 

Plangebied

In eerste instantie gaat het om het gebied van het ziekenhuis tot aan het kanaal waar de mogelijkheden voor een aardgasvrije woonomgeving worden verkend. Een van de mogelijkheden is een warmtenet.

 

Aanmelden?

Meedenken en -praten in het buurtteam of buurtpanel? Iedereen uit Windmolenbroek is welkom, ook zonder (technische) kennis. Meld u aan door contact op te nemen met Rutger ter Horst van Buurkracht via 06 21 30 58 62 of rutger@buurkracht.nl.