Verduurzamen bestaande woningen. Waarom doen we dit ook al weer? 
Beter Wonen wil voldoende betaalbare woningen beschikbaar houden voor haar (toekomstige)huurders. Daarbij is niet alleen de huurprijs, maar zijn ook de energiekosten van belang. Door woningen te verduurzamen kunnen mensen zuiniger stoken. Daarnaast zorgen de werkzaamheden voor comfortabele woningen waar vocht, tocht en schimmel niet meer aan de orde hoeven te zijn.

Na de 2 pilotprojecten aan de J. Steen- en Seringenstraat vervolgen we ons traject met de flats aan de Thorbeckelaan. De bewoners daarvan ontvingen al een brief over de op handen zijnde plannen.

Vanaf week 51 gaat Suijkerbuijk Vastgoed Consultancy BV langs alle woningen voor een technische inspectie. De analyse van deze inspectie leidt tot verdere concrete plannen. De sociaal projectleider Tim Cornielje start met het leggen van contacten met bewoners.

Verderop in het project, als de plannen zijn uitgewerkt en definitief en het project door gaat, komen er modelwoningen en organiseren we meerdere bewonersbijeenkomsten.