Huurders met een laag inkomen krijgen in 2023 een eenmalige verlaging van de huur. Deze regel is bepaald door de overheid. Het doel van deze regel is om sociale huurwoningen betaalbaar te houden voor huurders met een laag inkomen. In dit bericht leest u meer over de regel.

 

 

Voor wie geldt de eenmalige verlaging van de huur?

De regel geldt voor huurders met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum én een kale huurprijs tussen € 575,03 en € 808,06 per maand. Zij hebben recht op een verlaging van de kale huurprijs naar € 575,03 per maand. Hieronder vindt u een overzicht van de inkomensgrenzen die gelden voor de eenmalige verlaging van de huur.

Huishouden

Inkomensgrens

1 persoon (onder AOW)

€ 23.250,-

Meerdere personen (onder AOW)*

€ 30.270,-

1 persoon (AOW)

€ 24.600,-

Meerdere personen (AOW)*

€ 32.730,-

* Het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt niet mee.

 

Voert Beter Wonen de eenmalige verlaging van de huur automatisch door?

Dit proberen wij zoveel mogelijk te doen. Huurders die op basis van hun inkomen in 2021 in aanmerking komen voor de eenmalige verlaging van de huur ontvangen bericht van ons. Wij kunnen deze huurders een bericht sturen, omdat wij hun gegevens ontvangen van de Belastingdienst. De Belastingdienst deelt niet de precieze gegevens van deze huurders met ons. Wij ontvangen alleen een signaal of een huurder in aanmerking komt voor de eenmalige verlaging van de huur. De Belastingdienst stuurt huurders, waarvan zij de gegevens opvragen, ook een brief. Deze brief verstuurt de Belastingdienst in maart 2023.

 

Vanaf wanneer kan ik de eenmalige huurverlaging zelf aanvragen?

Wij nemen aan dat de Belastingdienst (bijna) alle gegevens bij ons aanlevert van huurders die recht hebben op de eenmalige huurverlaging. Eerst willen wij deze groep afwachten en informeren. Krijgt u een voorstel voor huurverhoging van ons? En denkt u recht te hebben op de eenmalige huurverlaging. Dan kunt u vanaf 1 juni 2023 eenmalige huurverlaging bij ons aanvragen.

 

Kunnen huurders ook zelf de eenmalige verlaging van de huur aanvragen?

Ja, dat kan. Huurders die na 2021 een lager inkomen hadden (zie de tabel hierboven) én een kale huurprijs tussen € 575,03 en € 808,06 per maand, kunnen de eenmalige verlaging van de huur bij ons aanvragen. Om u alvast te helpen, delen wij vier belangrijke voorwaarden:

 

 • U moet in ieder geval vanaf 1 maart 2023 huurder zijn bij Beter Wonen;
 • Uw huur is tussen € 575,03 en € 808,06 per maand;
 • Uw inkomen is lager dan de bovenstaande inkomensgrenzen;
 • Uw inkomen is ten minste zes maanden voor uw aanvraag gedaald.

 

Het aanvragen van de eenmalige verlaging van de huur kan tot en met 30 december 2024.

 

Welke gegevens hebben wij nodig als huurders zelf een aanvraag doen?

Wilt u zelf een aanvraag voor eenmalige verlaging van de huur doen? Dan levert u de volgende gegevens bij ons aan:

 

 • Een overzicht van het aantal bewoners in uw woning. Geef hierbij ook het aantal inwonende kinderen aan. U ondertekent dit overzicht zelf en vult dit eerlijk in.
 • Een bewijs van inkomen van alle bewoners in de laatste zes maanden (behalve voor inwonende kinderen tot 27 jaar). Dit werkt zo:
  • Voor werknemers en flexwerkers: een overzicht van het loon van de afgelopen zes maanden (in ieder geval van de eerste en de zesde maand).
  • Voor huurders die een AOW, pensioen of uitkering krijgen: een overzicht van het ontvangen AOW, pensioen of uitkering van de afgelopen zes maanden (in ieder geval van de eerste en de zesde maand).
  • Voor zzp’ers: een schatting van de winst in de afgelopen zes maanden.
  • Bij inkomen uit andere werkzaamheden (niet uit loondienst, via een uitkering of uit een onderneming): een schatting van het bruto-inkomen in de afgelopen zes maanden, min de gemaakte kosten.

 

Wanneer reageren wij op uw aanvraag?

Als u in aanmerking komt voor de eenmalige verlaging van de huur, reageren wij drie weken na het ontvangen van de bovenstaande gegevens op uw aanvraag.

 

Heeft u vragen?

Neem dan gerust contact op met ons. U kunt ons bereiken via (0546) 54 64 64 of via info-at-beterwonen.nl. Wij helpen u graag.