Op woensdag 2 mei kwamen de vrijwilligers van Beter Wonen bij elkaar in IISPA voor een gezellige ontmoetingsavond. Wij drukken daarmee onze dank uit voor het werk dat deze vrijwilligers verzetten voor onze huurders in complex, straat, buurt en wijk.

 

Dankzij de inzet van deze vrijwilligers, hun vragen, kritische opmerkingen, hun regel- en organisatietalent, hun enthousiasme om activiteiten in gebouwen op te zetten, hun aandacht voor veiligheid zowel binnen als buiten, blijft Beter Wonen alert en dicht bij de beleving en ervaringen van haar huurders staan. Hierdoor is het ons mede mogelijk goede en juiste beslissingen te nemen voor beter wonen.

 

De vrijwilligersavond 2018

Vanaf 15.15 stromen de gasten binnen, ongeveer 50 personen, die meedoen aan de rondleiding door IISPA. Drie medewerkers van Sportbedrijf Almelo leiden de gasten rond. Opgedeeld in 3 groepen lopen ze langs de Breedte sporthal, de Turnsporthal, de VIP ruimte met zicht op de Topsporthal. Op verschillende plekken geven ze uitleg over de mogelijkheden en de huurders van de sportaccommodaties. Voor veel bezoekers is dit de eerste keer dat zij hier binnen zijn en men is enthousiast en ook onder de indruk van de mogelijkheden en uitstraling. Een prachtig sportcomplex!

 

Koffie en gebak

Vanaf 15.30 tot 16.00 uur druppelen de overige 35 gasten binnen in het sportcafé waar ze worden ontvangen met koffie/thee en iets erbij.
Er hangt meteen al een geanimeerde gezelligheid en die groeit naarmate de avond vordert.

 

Workshops

De gasten kunnen deelnemen aan een aantal ‘workshops’

1. Bewegen onder gedisciplineerde leiding van Juul

2. Bowls onder enthousiaste begeleiding van enkele leden van de vereniging Bowls Almelo

3. Hollandse spellen onder professionele leiding van Femke en Jochem van het Sportbedrijf Almelo

4. Petje op, petje af quiz in de VIP ruimte onder het genot van een glaasje soep en fingerfood.Hier is Kevin van Sportbedrijf Almelo de coördinerende kracht.

 

Vier gehusselde groepen

Doel van deze avond is het hebben van een geanimeerde avond en waar mogelijk contact leggen met andere vrijwilligers om elkaar verder te enthousiasmeren. Daarvoor verdelen we de gasten tijdens de workshops in 4 gehusselde groepen.

De activiteiten 1, 2 en 3 vinden allemaal plaats in de Topsporthal. Daar kan men bij elkaar de kunst afkijken. Het gevolg daarvan is dat men aangestoken wordt door het enthousiasme van de ander en meer durf en kan dan men in eerste instantie van zichzelf denkt. Zien sporten/bewegen nodigt uit tot meesporten/meebewegen.

Dat blijkt tijdens het buffet in het sportcafé waar iedereen weer bij elkaar zit om bij te komen. Er is een onophoudelijk gezellig geroezemoes van stemmen. Men is verrast over de eigen inzet. Moe door de ongewone activiteit en voldaan over het eigen resultaat.

 

In het zonnetje

Peter van der Hout, directeur bestuurder, vraagt tussen het hoofdgerecht en het toetje even om aandacht. Hij bedankt alle vrijwilligers voor hun bijdrage in het afgelopen jaar en spreekt de hoop uit dat zij zich blijven inzetten ook het komende jaar.
Dan nodigt hij 2 gasten naar voren omdat hij hen speciaal in het zonnetje wil zetten.

Het gaat om mevrouw Riekie Olthof-Scholten in ’t Hof en de heer Jan Gerrits. Riekie Olthof woont in mei van dit jaar 61 jaar en Jan Gerrits in september 60 jaar onafgebroken bij Beter Wonen. Een hele mijlpaal. Daarnaast zetten beide vrijwilligers zich al decennialang in voor beter wonen in straat, buurt en wijk. Als blijk van waardering ontvangen zij van de directeur een glasobject dat hun betrokkenheid bij beter wonen symboliseert.

Het blijkt een onverwacht vreugdevol geschenk te zijn dat erg wordt gewaardeerd.

Dan volgt het toetje en vertrekken de gasten tevreden naar huis.

 

Een hartelijk dankjewel!

Dankzij het enthousiasme van onze gasten en de goede organisatie en professionele inzet van de medewerkers van het Sportbedrijf Almelo werd het een zeer geslaagde avond.
Ik noem graag met name Debbie en Susan (organisatie en catering), Kevin (organisatie, creatief meedenken en spelbegeleiding), Femke en Jochem (spelbegeleiding) en de mensen in de bediening. Allemaal hartelijk dank!

 

Nieuwe datum

De datum voor de volgende vrijwilligersavond staat vast op 11 april 2019.

 

Vrijwilligers in soorten en maten

Onze vrijwilligers zijn actief in bewonerscommissies, complex- en wijkhuurderscommissies, in projectcommissies, klankbordgroepen of wijkplatforms. Ook hebben wij vrijwilligers die binnen een complex zich inzetten voor de activiteitencommissie. Dan hebben we ook de leden van de SHBW die zich vrijwillig bezighouden met ,voor huurders belangrijke, onderwerpen op beleidsmatig gebied binnen Beter Wonen. Ook kennen wij als vrijwilligers zogenaamde contactpersonen binnen complexen.

Al deze mensen helpen mee aan beter wonen voor onze huurders.

 

Meedoen?

Wilt u hierover meer weten? Neem dan contact op met een van de bestaande commissies of de wijkregisseur van uw wijk. Heeft u belangstelling in beleidsmatige zaken en wilt u daar uw steentje aan bijdragen? Informeer dan eens bij de SHBW.