De huurverhoging in juli bedraagt 2,6%, dit is gelijk aan de inflatie. Bij een aantal woningen verhogen wij de huur niet, bijvoorbeeld omdat de streefhuur al bereikt is. Daardoor ligt de gemiddelde huurprijsaanpassing voor ons totale bezit rond de 2% en dus lager dan de stijging van onze kosten.

 

De huurprijsaanpassing van 2,6% is voor Beter Wonen noodzakelijk om te blijven doen wat nodig is op het gebied van onderhoud, nieuwbouw en dienstverlening aan onze huurders.

 

De huurprijsaanpassing is besproken met huurdersplatform SHBW. Zij adviseerden positief.

 

"Huurders ontvangen vóór 1 mei 2020, individueel / per woning, een brief met daarin het voorstel huurprijsaanpassing voor 2020."

 

Het later door SHBW geopperde voorstel om de huurprijsaanpassing voor alle huurders op te schorten in verband met de Coronacrisis, volgen wij niet.

Dit idee levert voor een grote groep huurderds een, in verhouding, klein voordeel op. Het helpt de mensen die daadwerkelijk financieel getroffen zijn niet. Bij hen gaat het vaak om grotere bedragen.

 

Beter Wonen maakt met huurders die in financiële problemen zijn geraakt, individuele maatwerkafspraken. Huurders die dit betreft kunnen contact met ons opnemen via het algemene telefoonnummer of via incasso-at-beterwonen.nl.

 

Extra informatie

In deze Huurkrant 2020 leest u belangrijke onderwerpen rond de huurverhoging.

Eerder informeerden wij u over de wijziging Huurtoeslag ingaande 2020.

Veel gestelde vragen over de huurprijs en servicekosten

De Woonbond, belangenorganisatie voor huurders, informeert u, in algemene zin, over veel huuronderwerpen.

Het Nibud heeft kennis en handige hulpmiddelen bij het beheer van uw inkomen