Natuurlijk wilt u graag een woning die voor u betaalbaar is en blijft. Om te voorkomen dat u in een te dure woning terecht komt en daardoor in betalingsproblemen kunt raken, bieden wij u een woning aan met een huurprijs die past bij uw huishoudinkomen. Deze regeling 'passend toewijzen' komt voort uit de Nieuwe Woningwet.


Passend toewijzen in 2023
Uw (gezamenlijke) jaarinkomen geldt als uitgangspunt. Voor de berekening hiervan, gebruiken wij de gegevens van uw inkomensverklaring. In onderstaande tabel ziet u wat passend is. De inkomensgrenzen in deze tabel gelden vanaf 1 januari 2023.

 

Maximaal jaarinkomen (toetsingsinkomen van uw huishouden) lager dan € 44.035 (prijspeil 2023)
U komt in aanmerking voor een sociale huurwoning (huur tot € 808,06). In de meeste gevallen komt u dan ook in aanmerking voor huurtoeslag.

 

Jaarinkomen tussen de € 44.036 en € 55.000
U komt in een aantal gevallen in aanmerking voor een sociale huurwoning (huur tot € 808,06).

 

Jaarinkomen hoger dan € 55.000
U komt alleen in aanmerking voor een woning in de vrije sector. Dit zijn woningen zonder mogelijkheid op huurtoeslag. Wanneer u toch reageert op een sociale huurwoning, dan komt u hiervoor niet in aanmerking.

 

Hogere inkomensgrens voor huishoudens met meerdere personen
Een belangrijke verandering bij het toewijzen van sociale huurwoningen is de hogere inkomensgrens voor huishoudens met meerdere personen. Deze grens is verhoogd van €45.014 naar €48.625. Hierdoor hebben meer huishoudens, bestaande uit twee of meer mensen, kans op een sociale huurwoning.

 

Minimaal 85% van onze woningen wijzen wij toe aan onze doelgroep
Vanaf 1 januari 2023 wijzen wij minimaal 85% van onze woningen toe aan onze belangrijkste doelgroep. Dat zijn huishoudens van één persoon met een inkomen tot €44.035 en huishoudens van meerdere personen met een inkomen tot €48.625. Wij mogen 15% van onze woningen toewijzen aan huishoudens met een hoger inkomen.

 

Uitzondering voor ouderen met vermogen
Als het vermogen van een oudere hoger is dan €127.582 (voor alleenstaanden), dan mag deze persoon ook een woning huren boven €647,19.

 

Huishoudens met meerdere personen mogen ook een woning huren boven €647,19 (twee personen) of €693,60 (drie of meer personen) als het vermogen hoger is dan €148.819,-.

 

Door deze regels kunnen ouderen soms een iets duurdere huurwoning huren dan waarvoor zij op basis van hun inkomen in aanmerking komen. Heeft u veel vermogen en wilt u reageren op duurdere huurwoningen? Laat ons dit even weten. Wij doen dan een aanpassing in het systeem, zodat u kunt reageren op duurdere woningen.

 

Toetsing van het vermogen gebeurt op basis van de meest recente, definitieve aanslag inkomensbelasting. Verandert uw vermogen (bijvoorbeeld door de verkoop van uw woning) en komt u daardoor wel in aanmerking voor de uitzondering? Dan mag u ook andere bewijsstukken gebruiken. U kunt hierbij denken aan een recent bankafschrift, de akte van verkoop van de eigen woning of de aanslag van de WOZ-waarde van de woning.

 

Is uw huidige inkomen anders dan op de inkomensverklaring van de Belastingdienst? 
Wij wijzen toe op basis van de inkomensverklaring van 2021 of 2022. Is uw inkomen lager dan op de inkomensverklaring vermeld staat en u kunt dit aantonen door loonstrookjes of uitkeringsgegevens, dan gaan we uit van het werkelijk lagere inkomen. Is uw inkomen hoger dan op de inkomensverklaring vermeld staat, dan mag u reageren op een duurdere huurwoning. Bij het toewijzen van een woning, beoordelen we uw actuele huishoudinkomen. Dit kunt u aantonen door het inleveren van drie recente loonstroken of uitkeringsspecificaties.

 

Vaste lasten
Naast de huur moet u ook rekening houden met uw  persoonlijke situatie (heeft u kinderen, heeft u schulden, verwacht u op korte termijn een wijziging in uw financiële situatie?) en de energielasten van een woning. In de detailpagina van een gepubliceerde woning ziet u wat het energielabel is.