Stem van de huurder

Op donderdag 17 mei 2018 is de openbare jaarvergadering van de SHBW (stichting Huurdersplatform Beter Wonen). Alle huurders van Beter Wonen zijn van harte welkom. SHBW praat met u over de belangrijke zaken die u als huurder treffen. Dus, wilt u uw stem laten horen als het gaat over huurderszaken, ga er dan heen.

Op de website www.shbwalmelo.nl vermelden zij binnenkort welke onderwerpen ze bespreken. Een belangrijk onderwerp is ‘wonen met zorg’. Hoe kunt u zo lang mogelijk in uw woning blijven wonen, ook wanneer u zorg nodig hebt? Hiervoor nodigt SHBW interessante sprekers uit.

De vergadering is op 17 mei om 19.00 uur in de kantine van Beter Wonen, Klimopstraat 2a, Almelo. Na de vergadering is er gelegenheid om verder met elkaar in gesprek te gaan, na te praten.

De jaarvergadering is hét moment voor u om uw stem te laten horen! Dus ga!