Almelo Academy is een initiatief van UitAlmelo. Elk jaar worden 4havo en 5vwo leerlingen van Het Noordik, Erasmus, PiusX en Canisius (tussen de 100 en 150) aangeboden zich bij Almelose bedrijven te oriënteren op de arbeidsmarkt om zo beter een keuze te kunnen maken over een vervolgstudie.

 

Voor de bedrijven is het een prachtige manier om bekendheid te krijgen onder de groep jongeren en te laten zien dat er in Almelo boeiende werkgelegenheid is en mooie banen te vinden zijn. Tussen de 25 en 30 Almelose bedrijven doen hier elk jaar aan mee. Sinds vier jaar nemen Beter Wonen en Sint Joseph ook deel en presenteren zich gezamenlijk. Op donderdag 19 juli ontvingen we acht leerlingen, dit jaar allemaal dames.

 

Programma

We begonnen bij Beter Wonen. Peter van der Hout, directeur-bestuurder, vertelde over de doelstelling van de corporatie, daarna vertelden beleidsadviseur Vastgoed en Strategie, Ineke Booijink en beleidsadviseur Wonen, Susan Haafkes, over hun werk en opleiding aan de helft van de groep en deden wijkregisseur, Bart Mulder en woonmakelaar, Deborah Kamphuis, dat aan de andere groep, waarna gewisseld werd.

Fietsroute langs woningbezit
Via een fietsroute langs woningbezit van Beter Wonen: De oudste woningen uit het bezit in De Riet, de vernieuwbouw Het Riethuys en De Rietpoort, de huurwoningen Oxford, Manchester en Bavink en de nieuwbouw Het Warenhuis en Het Woonkwadrant in de Binnenstad kwamen we bij De Klokkenbelt waar Jos Meijners vertelde over zijn functie als projectleider Vastgoed en zijn project.

 

In de nieuwe woonwijk Sluitersveld vertelde manager Bedrijfsbeheer, Gilbert Wils, manager Bedrijfvoering, over de totstandkoming van de nieuwe wijkopbouw aan de St. Josephstraat en het Hedemanterrein.

We sloten af in het kantoor van Sint Joseph. 

Daar ontvingen de leerlingen een beker met de slogan:

'In Almelo is altijd wat te doen, Wij zien je graag terug!'

Een uitnodiging om Almelo en de mogelijkheden die Almelo biedt in herinnering te houden.

 

De interesse van de leerlingen en hun kritische en leergierige vragen zorgden voor goede discussie en informatie uitwisseling. Daarmee realiseerden we onze doelstelling zoals boven beschreven.

 

Evaluatie

Na de schoolvakantie evalueert de decaan de bevindingen van de leerlingen. Ook Almelo Academy evalueert de voortgang van alle bezoeken. Daarmee kunnen we ons steeds beter afstemmen op de interesse van de jongeren, die uiteraard per jaar verschilt.

 

2018 - STJA / BW