De Raad van Commissarissen (RvC) heeft Marjan Nekkers herbenoemd als directeur-bestuurder van Beter Wonen per 1 november 2023.

 

Hans Raanhuis, voorzitter van de RvC, vertelt: “Wij zijn als RvC blij dat Marjan aan een tweede termijn begint als directeur-bestuurder van Beter Wonen. Sinds haar aanstelling in november 2019 heeft Marjan, samen met alle collega’s bij Beter Wonen, veel bereikt voor de volkshuisvestelijke opgave in Almelo. De uitdagingen voor de komende jaren zijn groot en wij zijn ervan overtuigd dat Marjan hier op een energieke manier sturing aan kan geven.”

 

 

Marjan Nekkers is blij met haar herbenoeming en het vertrouwen dat in haar is uitgesproken. Ze geeft aan: “Ik ben heel erg blij met mijn herbenoeming en dank de RvC, alle collega’s en de huurders voor het vertrouwen. Ik heb de afgelopen jaren met heel veel plezier gewerkt aan de volkshuisvestelijke opgave en ben trots op de resultaten die we samen behaald hebben. Met veel plezier zet ik mij de komende jaren, samen met alle collega’s bij Beter Wonen, de SHBW en onze samenwerkingspartners, in voor onze huurders. Ik heb er zin in!”