Wij vinden het belangrijk dat huurders een woning vinden die past bij hun inkomen. Daarom werken wij met de regel 'passend toewijzen'. Hierdoor zijn goedkope woningen beschikbaar voor mensen met een lager inkomen. Om woningen passend toe te wijzen, gebruiken wij inkomensgrenzen. Sinds 1 september 2021 werken wij met een nieuwe inkomensgrens.

 

Maximale inkomensgrens verhoogd naar € 55.000,-

Sinds 1 september 2021 is de maximale inkomensgrens voor een sociale huurwoning € 55.000,-. Dit was € 50.000,-. Mensen die meer dan € 55.000,- per jaar verdienen, kunnen alleen een woning huren die duurder is dan € 752,33. Zij kunnen dus geen sociale huurwoning huren. In het schema hieronder ziet u welke inkomensgrenzen gelden voor verschillende prijsklassen van woningen.

 

Bekijk ons woningaanbod op Woonburo Almelo

Op Woonburo Almelo bieden wij onze woningen aan. Dit doen wij samen met Sint Joseph. Op de website van Woonburo Almelo leest u ook hoe u uw inkomen berekend.