De Raad van Commissarissen is verheugd dat zij u kan meedelen dat zij mevrouw R.E.G.J. Ampting-Wichman heeft benoemd als lid van de Raad van Commissarissen bij Beter Wonen per 1 maart 2020 voor een periode van 4 jaar. 

 

Mevrouw Ampting is momenteel directeur van Waterschap Rijn en IJssel. Zij is met haar leidinggevende ervaring en financiële kennis een aanwinst voor de Raad van Commissarissen.

Namens de RvC,
Hans Hammink