Beter Wonen draagt als werkgever zorg voor een gezonde en veilige werkomgeving voor alle medewerkers. Helaas krijgen onze medewerkers regelmatig te maken met ongewenst gedrag. Hieronder verstaan wij onder andere belediging, schelden, bedreiging, met andere woorden;  mondeling en lichamelijk agressief gedrag.

 

Voor het management is dit reden om actief de regels rond veiligheid voor onze werknemers uit te voeren. Dit betekent dat:

  • onze medewerkers ons melden wanneer zij te maken hebben met ongewenst gedrag;
  • wij huurders en relaties aanspreken, ter verantwoording roepen, die zich uiten door ongewenst gedrag;
  • wij aangifte bij de politie doen bij agressie- en geweldsincidenten.

 

We vinden een veilige werkomgeving een noodzakelijk belang. Over en weer vragen wij respect voor elkaar ook wanneer er een verschil van mening is. 
Het komend jaar hebben wij het hierover met u. We leggen uit wat onze normen zijn en onze huisregels.

Ook leggen we uit wat u kunt doen, hoe u kunt reageren wanneer u het niet eens bent met de antwoorden of houding van een van onze medewerkers.