Prachtig om te zien. Na ruim 2 jaar steentjes leveren we de Social Sofa in de wijk Wierdensehoek op.

 

In weer en wind werkten bewoners, professionals, vrijwilligers van het Leger des Heils en cliënten van het RIBW aan de bank. Hierdoor leverden wij samen een mooie bijdrage aan het verbeteren van de onderlinge contacten.

De bank staat in het groen van de 4-hoek, G. Borgesiusstraat, Kalkoverweg, Appelstraat, direct achter de nieuwbouw Thorbeckelaan.

 

Het project 'Social Sofa' dat Beter Wonen samen met de gemeente Almelo, Avedan en het RIBW Groep Overijssel opzette, is hiermee afgerond.

 

Dank allemaal!