Nieuwe ondernemingsstrategie Beter Wonen vastgesteld!

Van oktober 2018 tot juni 2019 werkten wij aan onze herziene ondernemingsstrategie voor de jaren 2019-2023. Huurders, medewerkers, RvC-leden en samenwerkingspartners dachten actief mee bij het opstellen van onze nieuwe strategie.

 

Onze ondernemingsstrategie is geen ingewikkeld verhaal. Wij staan met beide benen op de grond en richten ons op het boeken van resultaat voor onze huurders. Met het oog op de toekomst kan dat tegelijkertijd betekenen dat we soms ook heel bewust bepaalde zaken niet oppakken, of keuzes maken die vooral voor de lange termijn effect hebben. In alle gevallen betekent het dat wij verbinding houden met onze omgeving en altijd samenwerking zoeken met anderen. Want wij geloven dat je samen verder komt. Onze mensen zijn daarom zichtbaar op wijk- en buurtniveau. Zij zijn herkenbaar voor partners en bekend bij de huurders thuis. Bij alles wat we doen werken we vanuit onze kernwaarden: wij zijn betrokken, betrouwbaar, doortastend, realistisch en dichtbij.

Wij doen ons werk vanuit verbondenheid met onze huurders en zorgen ervoor dat zij trots kunnen zijn op hun woning en woonomgeving.

 

In onze ondernemingsstrategie staan een aantal speerpunten, waar wij ons de komende jaren op richten. Deze zijn:

In verbinding met onze huurders
Duurzame samenwerking in de wijk
Woningen van hedendaags comfort
Toekomstbestendig bezit
Professionele en wendbare organisatie

 

In de ondernemingsstrategie Trots wonen in Almelo staat hoe wij hier, samen met anderen, in de praktijk invulling aan gaan geven. Wij hopen dat u onze strategie met plezier zult lezen. Zodra de verkorte versie beschikbaar is, wordt deze op de website geplaatst.