Na twee termijnen treden ondergetekende en de heer J.W. Boomkamp af als leden van de RvC per 1 januari 2022. De RvC is verheugd om te kunnen meedelen dat zij in haar vergadering van 8 december twee nieuwe RvC leden heeft benoemd. De heer A.N. Kreuwel is benoemd als algemeen lid. De SHBW heeft ingestemd met de heer E. Nijhoff als huurdercommissaris. Beide starten per 1 januari 2022 en zijn benoemd voor een periode van vier jaar.

 

De heer A.N. Kreuwel (links op de foto hieronder) is jarenlang werkzaam geweest in het bedrijfsleven en de accountancy. Vanaf 1997 is hij werkzaam in de (ziekenhuis-)zorg. Naast zijn reguliere baan heeft hij ervaring met toezichthoudende (neven-) functies. Hij was eerder onder andere commissaris bij woningcorporatie Domijn in Enschede.

 

De heer E. Nijhoff (rechts op de foto hieronder) is in het dagelijks leven werkzaam als advocaat bij en (mede)eigenaar van een advocatenkantoor. Hij staat daarbij ook huurders bij en is dus bekend met de positie van de huurders. Hij vervult op dit moment meerdere bestuursfuncties en is toezichthouder van een scholengemeenschap.

 

Met het vertrek van ondergetekende als voorzitter van de RvC zal de heer Raanhuis per 1 januari 2022 de voorzittersrol vervullen. De heer Raanhuis is sinds 1 januari 2021 lid van de RvC. Ik wens hem veel succes.

 

Namens de RvC,

Hans Hammink