Na een periode van bijna 12 jaar als directeur-bestuurder actief te zijn geweest, heeft Peter van der Hout aangegeven niet beschikbaar te zijn voor een nieuwe vierde termijn als bestuurder van Beter Wonen. Per 1 september gaat hij een nieuwe uitdaging elders aan. Hij neemt daarbij mooie ervaringen mee uit een actieve tijd in Almelo. Beter Wonen werft inmiddels een nieuwe directeur bestuurder.

 

Peter van der Hout startte in 2007 als directeur-bestuurder van Beter Wonen. Hij hield zich bezig met de koers en activiteiten van de corporatie. Hij was daarbij ook naar stakeholders een vaste verbinding.

 

“Ik heb in de afgelopen periode met de Raad van Commissarissen (RvC) gesproken over mijn aankomende herbenoeming als directeur-bestuurder. Daarbij is door mij en de Raad vastgesteld dat de organisatie er goed voor staat, er een heel mooi visitatierapport ligt en er een duidelijke koers ligt voor de komende jaren in de vorm van de nieuwe Ondernemingsstrategie. Ik ben trots op wat we met elkaar hebben bereikt. Het is voor mij een goed moment om het bestuur van Beter Wonen over te dragen.

 

Na bijna 12 jaar Beter Wonen Almelo ga ik mijn blik verruimen binnen een nieuwe werkomgeving. Ik start per 1 september 2019 als directeur Vastgoed bij zorgorganisatie Siza in Arnhem. Daar wachten opgaven op het gebied van herontwikkeling van zorglocaties, waaronder het bekende Het Dorp van de actie van Mies Bouwman van destijds. Ik mag daar invulling aan gaan geven. Het wonen voor mensen met een beperking mag gericht aandacht krijgen, een prachtige uitdaging. Ik ga die uitdagingen graag aan met in mijn rugzak de vele rijke ervaringen die ik in het Almelose mocht opdoen. Ik kijk terug op een mooie tijd in Almelo. Ik heb alle vertrouwen in de toekomst van Beter Wonen. De ontwikkelingen in de stad Almelo blijf ik met goed gevoel volgen.”

 

De RvC heeft het traject in gang gezet om een opvolgende bestuurder te werven. De RvC gaf daarvoor opdracht aan een werving- en selectiebureau.  De verwachting is dat de nieuwe bestuurder 1 november 2019 zal starten.

Voor de periode van 1 september tot 1 november 2019 neemt mevrouw Hanneke de Rijter-Kupers, manager Strategie en Beleid, de bestuurstaken waar.