Beter Wonen is open en transparant over haar functioneren en legt verantwoording af aan de samenleving. U kunt hieronder een aantal verantwoordingsdocumenten inzien.

Jaarverslag 2016
Met trots presenteren wij ons jaarverslag over het jaar 2016. Wij nodigen u van harte uit te lezen over de manier waarop Beter Wonen haar taak, het bieden van goede en betaalbare woningen, invulling heeft gegeven zowel in feiten als in cijfers.
 
Nieuwbouw, betaalbaar
Trots zijn wij op de vernieuwbouw van de voormalige Rietmavo tot Het Riethuys met 34 huurappartementen en onze bijdrage aan de vernieuwing van de binnenstad van Almelo met 30 appartementen in Het Warenhuis. Op beide locaties realiseerden we prachtige, betaalbare woningen. Woningen waaraan duidelijk behoefte is, ze zijn bijna allemaal direct verhuurd!
 
Verduurzaming bestaande woningen, betaalbaar
We doen veel meer dan deze nieuwbouwprojecten. Wij onderzoeken hoe we onze bestaande woningen  duurzaam kunnen maken. In 2016 treffen we voorbereidingen voor onze eerste twee verduurzamingsprojecten, die inmiddels gestart zijn. In totaal gaan we ruim 600 woningen verduurzamen waarbij de huur betaalbaar blijft voor onze huurders.
          
Ontwikkeling digitalisering, bereikbaar
We blijven werken aan verbetering van de dienstverlening aan onze huurders. In 2016 bereiden we meer digitale mogelijkheden voor de huurder voor. Hiermee maken we de bereikbaarheid van onze organisatie beter en kunnen huurders zaken aan ons doorgeven en zelf dingen regelen, wanneer het hen uitkomt.

Woningwet
2016 staat voor alle woningcorporaties, dus ook voor Beter Wonen, sterk in het teken van de Woningwet. Om op tijd te voldoen aan de door de Wet gestelde regels besteden we veel tijd en aandacht aan het opstellen van documenten en het herzien van werkwijzen. Verschillende interne projectgroepen werken verschillende thema's uit. Te denken valt aan het herzien van statuten, vastgoedbeleid, splitsing DAEB/niet DAEB.

Samen beleid maken
Met de nieuwe Woningwet is ook een nieuwe samenwerking aan de orde tussen Beter Wonen, de Gemeente en de huurdersorganisatie SHBW. We gaan samen invulling geven aan het beleid ten aanzien van de volkshuisvesting in Almelo. Andere belanghebbenden (stakeholders) vragen we om hier ook in mee te denken. Voor Beter Wonen geeft dit invulling aan onze overtuiging dat wij onderdeel zijn van een maatschappelijk geheel. Wij dragen graag samen met anderen bij aan datgene waar in Almelo behoefte aan is voor onze huurders. Dat zijn vooral voldoende beschikbare, betaalbare woningen en een duurzaam gezonde organisatie. We zorgen dat er voor huurders met een bescheiden portemonnee nu en straks goede woonruimte is die heel, schoon en veilig is.

Nu en in de toekomst
Om onze toekomstige bijdrage te kunnen garanderen, is het van belang dat Beter Wonen financieel gezond is en blijft. Dat is op dit moment het geval. Door de herziene Woningwet moet Beter Wonen dit jaar voor het eerst haar bezit op marktwaarde waarderen. De waarde die hier uit komt, is, voor precies dezelfde woningen, aanmerkelijk hoger dan de waarde waar wij voorheen administratief vanuit gingen. Dit wordt zichtbaar in de jaarrekening. Hierdoor lijkt het alsof wij in 2016 veel meer geld hebben overgehouden dan werkelijk het geval is en lijkt ons vermogen opeens erg gestegen. Dit is een theoretische stijging, deze 'waarde zit in de stenen, wij 'beschikken niet over meer geld.
Het geld dat wij wel beschikbaar hebben, zetten wij in voor de volkshuisvesting, nu en in de toekomst. Daarmee werken we aan goede woonsituaties voor onze huurders.

Geld kunnen we maar 1 keer uitgeven. Daarom denken we, samen met huurders en stakeholders, na hoe we het meeste en duurzaamste rendement voor onze doelgroepen kunnen realiseren.
 
Wij hopen dat u ons jaarverslag 2016 met belangstelling zult lezen. Heeft u vragen over ons jaarverslag, dan kunt u contact opnemen met ons team Communicatie