Het thema ‘duurzaamheid’ staat ook bij Beter Wonen hoog op de agenda. We moeten en willen hieraan een bijdrage leveren. We vinden het belangrijk dat onze huurders het comfort van een duurzame woning ervaren tegen een betaalbare huurprijs. Daar ligt voor ons de uitdaging: hoe zorgen we voor een duurzame woningportefeuille, die betaalbaar is voor onze doelgroep, en houden we tegelijkertijd onze organisatie financieel gezond?

 

We zijn begonnen met het verduurzamen van ongeveer 630 woningen. Dat ronden we in 2019 af. De duurzaamheidsmaatregelen bij deze woningen bestaan uit het isoleren van de schil, in sommige gevallen gecombineerd met het plaatsen van zonnepanelen en waar van toepassing het plaatsen / vervangen van een CV. De huurverhoging die we daarvoor vragen houden we zo minimaal mogelijk, zodat de woningen beschikbaar blijven onder de eerste aftoppingsgrens. De woningen hebben na deze ingreep minimaal label B.

 

De afspraak om in 2021 op gemiddeld label B te zitten, gaan we met alleen deze interventies niet halen. Daarom is er ook sprake van nieuwbouwwoningen die we toevoegen aan onze voorraad. Deze woningen hebben een goede EI-index en trekken ons gemiddelde verder omhoog voor de voorraad woningen van Beter Wonen.  Ook door middel van ons planmatig onderhoud verbeteren we de scores van onze woningen. Om deze indexen actueel te houden, verzorgen we de nodige metingen in de komende periode. We hebben met deze interventies de verwachting in 2021 gemiddeld label B te kunnen behalen. We kunnen deze investeringen als corporatie ook financieel dragen.

Op dit moment werken we verder een plan uit voor na 2019, met de focus op het Parijs akkoord: een CO2-neutrale woningportefeuille in 2050. We bepalen op complexniveau welke maatregelen we nemen om aan de eisen in dat akkoord te voldoen. Woningen die we niet of moeilijk kunnen verduurzamen of waar we om andere redenen geen toekomst voor zien, slopen we en vervangen we door nieuwe, duurzame woningen. Andere woningen in onze portefeuille verduurzamen we naar bijvoorbeeld BENG-normen.

 

In uitvoering 

In 2017 zijn we effectief begonnen met het verduurzamen van een aantal van onze gebouwen/woningen. We isoleren de schil, voorzien de woningen, voor zover dat nog niet is gebeurd, van een CV-installatie en plaatsen in sommige gevallen zonnepanelen. Eind 2019 zijn we klaar met deze werkzaamheden voor de aangewezen gebouwen/woningen.

 

Verduurzamingsdoelstelling 

Onze doelstelling is om in 2050 een CO2-neutrale woningvoorraad te hebben, ingegeven vanuit het Parijs akkoord. We zoeken naar manieren om dit te bereiken, waarbij we rekening houden met wooncomfort voor onze huurders, voldoende betaalbare woningen, maar ook een financieel gezonde organisatie. Dat is een ingewikkelde puzzel. Waar gaan we verduurzamen, hoe gaan we dat doen, hoe financieren we dat? En waar is nieuwbouw een betere optie dan de bestaande woning verduurzamen om zodoende betaalbaar wooncomfort te kunnen bieden aan onze huurders?

 

Verduurzamingsplannen 

Woningcorporaties hebben met elkaar afgesproken dat elke corporatie een zogenaamde routekaart opstelt om uiterlijk in 2050 te komen tot een CO2-neutrale woningvoorraad. 1 mei 2018 moeten we dit plan indienen bij Aedes, de branche organisaties van/voor woningcorporaties. De periode na 1 mei werken we aan het verfijnen van onze verduurzamingsplannen.