Vervolg verduurzaming woningen
Beter Wonen werkt verder aan verduurzaming van haar woningen zoals afgesproken in 2016. In 2017 startten we met verduurzaming van de appartementen aan de J. Steenstraat en de eengezinswoningen aan de Seringenstraat. Beide projecten maken deel uit van de circa 600 woningen die we in de periode 2017 t/m 2019 willen verduurzamen.

Technische inspectie
Allereerst voeren we een technische inspectie uit bij de woningen waarmee we aan de slag willen. Deze inspectie maakt de technische staat van de woningen duidelijk en geeft richting aan mogelijke verduurzamingsmaatregelen. Alle woningen die op de planning staan voor 2018 / 2019 zijn inmiddels geïnspecteerd of zijn ingepland voor inspectie.

Wat wel, wat niet
Na de inventarisatie bepalen we welke werkzaamheden we moeten/willen en kunnen uitvoeren. Daarbij spelen de volgende aspecten een rol: de uitkomst en analyse van de technische gegevens en de financiële kaders waar Beter Wonen aan moet voldoen. We willen toekomstbestendige woningen die energiezuiniger zijn.

Beter Wonen maakt gebruik van een aantal basis maatregelen. Bij het ene project sluiten deze maatregelen naadloos aan bij de technische mogelijkheden. Bij een ander project is nader onderzoek nodig op inpasbaarheid en uitvoering.

Planning
Het vaststellen van de planning hangt af van de technische en financiële mogelijkheden.

Bewoners ontvangen individueel informatie zodra we zeker weten welke werkzaamheden we in hun woning gaan uitvoeren.

Huurverhoging
Voor woningverbeteringen betaalt de huurder een huurverhoging. Voor een deel kan deze worden opgevangen door huurtoeslag en/of door een geringere energie nota. Dit verschilt natuurlijk per huurder wat betreft inkomen en stookgedrag.