In 2017 voert Beter Wonen onderhoud uit aan 44 eengezinswoningen in de Seringenstraat. Naast planmatige werkzaamheden aan de keuken, douche en toilet gaan we de woningen verduurzamen. Dit betekent dat we isolerende- en ventilatiemaatregelen gaan uitvoeren.

Verduurzaming van onze woningen is een bewuste keuze. Op de begroting van 2017 is hiervoor   € 3.4 miljoen gereserveerd. Met deze verduurzaming houden we voldoende betaalbare en bereikbare woningen beschikbaar voor onze primaire doelgroepen. In de Seringenstraat en de Jan Steenstraat doen we de eerste ervaringen op. Daarna beoordelen we waar we verdere stappen in verduurzaming gaan zetten voor ons woningbezit.
 

Seringenstraat 2017
De plannen voor onderhoud + verduurzaming maatregelen zijn uitgewerkt. Alle informatie is samengebracht in een informatiebrochure en voorgelegd aan de bewoners.
De projectleider bezoekt de bewoners vanaf 19 juni persoonlijk waarbij zij hun vragen en opmerkingen individueel met hem kunnen bespreken. Gezamenlijk lopen zij het huis door om per vertrek aan te geven wat er gaat gebeuren en waar men rekening mee moet houden.

Modelwoning
In de modelwoning kunnen huurders zien waar welke werkzaamheden worden uitgevoerd.
Tevens kan men hier de kleurkeuze bepalen voor keukenkastjes.

Huurverhoging
Voor het aanbrengen van energiebesparende maatregelen waaronder isolatie en zonnepanelen vraagt Beter Wonen een passende huurverhoging.

 

Seringenstraat 2016
Beter Wonen werkt in de komende maanden de plannen voor de woningen nader uit. Bewoners denken daarbij actief mee over de te nemen maatregelen. Ook hun wensen voor de woningen zijn in beeld gebracht. Meer dan de helft van de bewoners heeft ideeën aangeleverd en er is een klankbordgroep opgericht waarin een afvaardiging van de bewoners zit. Met deze afvaardiging stemmen we verder af welke werkzaamheden worden uitgevoerd. We maken met hen ook afspraken over de samenwerking en communicatie tussen bewoners, Beter Wonen en de aannemer.

Half december 2016 was de eerste bijeenkomst met de klankbordgroep.