In april 2022 heeft Cognitum het maatschappelijk presteren van Beter Wonen tussen 2018 en 2021 in beeld gebracht. Cognitum heeft dit gedaan via een visitatie. Wij vinden het belangrijk om voortdurend te reflecteren op ons functioneren. Een visitatie draagt daar op een mooie manier aan bij.

 

 

Wij hechten veel waarde aan het visitatierapport

De visitatiecommissie gaf aan dat de gesprekken met stakeholders consistent waren en in alle openheid zijn gevoerd. Mede daardoor hechten wij veel waarde aan het visitatierapport.

 

Veel waardering voor onze inzet

De uitkomsten laten waardering zien voor onze volkshuisvestelijke prestaties. In het rapport komt ook de waardering van stakeholders voor onze inzet en samenwerking naar voren. Dat geeft ons veel vertrouwen voor de toekomst en hier zullen we in blijven investeren. Natuurlijk zijn er ook aandachtspunten benoemd in het visitatierapport. De komende jaren gaan we met deze aandachtspunten aan de slag.

 

Het volledige visitatierapport

Het volledige visitatierapport is hier te vinden. Via deze link vindt u de bestuurlijke reactie op het visitatierapport.