In de Castelloflat plaatsten we in elke woning een individuele elektrische boiler.

Wat eraan vooraf ging
In de Castelloflat is altijd voorzien in warmwater en cv via een grote gezamenlijke warmwater- en centrale verwarmingsinstallatie.

Van beide installaties zijn omstreeks 2004 de ketels en voorraadboilers vervangen. Voor het warme water is een legionella beheerssysteem aangelegd. De flat is ruim 40 jaar oud. De bestaande koperen warmwater verdeelleidingen, die door de hele flat naar de woningen lopen, waren door slijtage zo dun geworden dat er spontaan lekkages optraden. Een gevaarlijke situatie met heet water van meer dan  60 graden.

 

Maatregelen noodzakelijk maar wat?
Vervangen van het hele leidingnetwerk van meer dan  500 meter was een mogelijkheid. Dit is echter een zeer bewerkelijke ingreep die veel overlast geeft.
Bij een centraal leidingstelsel blijft de verplichting tot het nemen van legionella beschermingsmaatregelen vereist. Deze legionella beveiliging maakt dat bij een geringe storing de levering van warmwater vaak uren tot soms enkele dagen voor de hele flat stagneert.
Anno nu  is het continu op minimaal 60 graden houden van 500 meter leiding geen energiebewuste actie meer.
Op grond van bovenstaande kozen we voor een individuele elektrische boiler in ieder appartement.

 

Uitvoering
Voordat we startten met de vervanging, organiseerden we twee maal een inloopmiddag/-avond en lichtten we de bewoners in over wat er ging gebeuren. Er was eerst enige weerstand omdat bewoners verwachtten dat het eigen elektragebruik hoger uit zou vallen.
Warmwatergebruik is een persoonlijke kwestie. De een gebruikt meer water dan de ander.

We konden niet cijfermatig onderbouwen of de nieuwe situatie duurder of goedkoper uit zou vallen. De verwachting is wel dat het goedkoper zal zijn omdat niet meer continu een ringleiding van 500 meter op temperatuur gehouden moet worden.

De firma Otterman begon medio december 2019 met de ombouw en plaatste in de week van 27 januari de laatste boiler. Onderdeel van het plan was dat wij kleine aanpassingen voor het vrijmaken van de plaats voor de boiler uitvoerden voor de bewoners.
Tijdens het gehele werk was er een inloopspreekuur. De installateur stelde een contactpersoon aan die met elke bewoner in de woning individueel besprak waar, wanneer en hoe de boiler geplaatst kon worden. Dit leidde ertoe dat de complete vervanging tot tevredenheid van de bewoners is uitgevoerd.

Op dit moment voeren we nog kleinere en grotere afwerkingen en reparaties uit vanwege het verwijderen van de oude ringleiding.

Klaas Bos, projectleider