Vanaf 1 januari 2020 zijn de maximale inkomensgrenzen voor de huurtoeslag vervallen. Bij een, geringe, stijging van het inkomen wordt de huurtoeslag nu meer gelijkmatig en over een langere periode afgebouwd.
 

Bij een geringe stijging van het inkomen vervalt niet meer direct de volledige huurtoeslag. Daarnaast kunnen huishoudens in een huurwoning met een inkomen net boven de maximale inkomensgrens ook huurtoeslag aanvragen.
 

De huurtoeslag per huishouden is afhankelijk van de hoogte van het inkomen, de hoogte van de huur en het huishoudtype = gezinssamenstelling. Door het maken van een proefberekening komt u erachter of u in aanmerking komt voor (meer) huurtoeslag.
 

Proefberekening
Een proefberekening maken kan op de website van de belastingdienst: www.toeslagen.nl. Het aanvragen van huurtoeslag voor 2020 kan (met terugwerkende kracht) tot september 2021.

 

De Woonbond informeert huurdersorganisaties over de huurtoeslag/huurtoeslaggrens.