En de winnaar in 2018 is….Jan van de Keuken!

"Jan woont hier nog maar anderhalf jaar, maar laat nu al een onuitwisbare indruk achter.", aldus Annelie Meenhuis. De inzet van Jan op 79-jarige leeftijd is indrukwekkend te noemen. Redenen genoeg om hem uit te roepen tot 'Beste Buur' van Almelo. Wethouder Van Rees maakte zaterdag 22 september bekend dat Jan van de Keuken de winnaar is. Hij overhandigde hem een trofee, dinerbon, doos Merci en een boeket bloemen. Dit deed hij tijdens Burendagactiviteiten in het Windmolenbroek. Die het wijkplatform in samenwerking met Avedan organiseerde.

In verband met de regen en het onweer weken we uit naar het nieuwe Noaberhuus, waar we droog en veilig de winnaar konden huldigen. Dank daarvoor aan het Noaberhuus.

Genomineerd door
Annelie Meenhuis nomineerde Jan. Ze geeft aan:"Vaak hoor ik achteraf wat hij weer gedaan heeft voor een bewoner. Hij is een bescheiden man die zichzelf nooit op de voorgrond plaatst. Je kunt Jan alles vragen en als het in zijn macht ligt dan doet hij het. Hij zit in de Bewonerscommissie, onderhoudt meerdere tuinen van de op leeftijd zijnde medebewoners, snoeit heggen, hij verricht diverse klusjes, hij rijdt met bewoners mee naar afspraken ook al is het kilometers ver, hij zorgt voor ons mooie pand door alert te zijn, hij waakt over onze veiligheid door 's avonds door het pand te lopen. Hij is bijzonder vriendelijk En altijd goedgemutst. En als laatste maakt hij de lekkerste Hugo's. Jan is een man uit duizenden, iemand waarvan ik uit de grond van mijn hart kan zeggen: Jan, je bent een aanwinst voor ons pand, je bent een bijzondere mens. "

Jury
Uit vijftien inzendingen koos de jury om Jan van de Keuken als 'winnaar'. De jury bestond uit drie personen; een vertegenwoordiger van Stichting Huurdersplatform Beter Wonen, een van de Huurdersadviesraad Sint Joseph en een medewerker van de gemeente Almelo. De inzet, zijn bescheidenheid en de grote betrokkenheid bij de bewoners en het gebouw werden zeer gewaardeerd door de juryleden. Jan zet zich in voor de directe woonomgeving, maar doet meer. De veiligheid en leefomgeving doen er bij hem ook toe. Dat is met recht een Beste Buur.

Stille kracht
Bij de Beste Buur Bokaal gaat het om ‘de stille kracht’ die vaak voor iedereen klaar staat en het verdient om gewaardeerd te worden. Beste Buur Bokaal is een initiatief van de lokale woningcorporaties, huurdersorganisaties en de gemeenten Almelo, Hellendoorn en Wierden. De samenwerkende partijen zijn het erover eens dat een sociaal, veilig en actief leefklimaat van belang is om langer thuis te blijven wonen. Een prettig leefklimaat helpt tegen vereenzaming en draagt bij aan Twents noaberschap. Met dit initiatief willen we een bijdrage leveren om ontmoeting en verbinding tussen mensen in buurten te stimuleren.

Waardering
De vijftien genomineerden waren allemaal uitgenodigd voor de bekendmaking evenals de personen die hen hebben voorgedragen. De aanwezige genomineerden ontvingen ook een boeket bloemen en een doos Merci als blijk van waardering voor hun inzet.

Genomineerden
Verderop vindt u de lijst met alle genomineerden en degene die hen heeft voorgedragen.
Allemaal prachtige voorbeelden van stille kracht in de buurt.

 

Wij doen dit volgend jaar weer, doet u mee?