Laatst bijgewerkt: 18-07-2023

 

Wij hebben 64 woningen in de Gerard Doustraat gekocht van Sint Joseph. Sinds 1 oktober 2021 zijn wij de nieuwe eigenaar van de woningen aan de Gerard Doustraat 74 t/m 200 (even nummers). Wij zijn van plan om de woningen grootschalig te renoveren en geschikt te maken voor ouderen.

 

Reden voor de overname

Wij waren al langer met Sint Joseph in gesprek om de woningen en leefbaarheid in de Gerard Doustraat te verbeteren. Hierin hebben wij al de nodige stappen gezet door meerdere woningen op te knappen. De 64 woningen in de Gerard Doustraat vragen ook om verbeteringen. Voor Sint Joseph was het op korte termijn niet mogelijk om deze woningen te renoveren. De corporatie had meerdere andere projecten op de planning staan, waardoor er onvoldoende financiële middelen en mensen beschikbaar waren om ook deze 64 woningen op te knappen. De woningen verkopen aan ons was een logische keuze. Wij hebben meer woningen in de Gerard Doustraat en relatief veel bezit in de wijk Ossenkoppelerhoek. Bovendien is het goed dat deze woningen behouden blijven binnen de sociale huursector. Dit is in het belang van de stad en de buurt.

 

Grootschalige renovatie van de woningen

Wij zijn van plan om de woningen grootschalig te renoveren en geschikt te maken voor ouderen. De plannen voor de grootschalige renovatie werken wij de komende periode verder uit. Wel is bekend dat de werkzaamheden zo groot zijn dat huidige bewoners moeten verhuizen. Hierover zijn de bewoners geïnformeerd per brief en via een persoonlijk huisbezoek.

 

Een passende woning vinden

In het voorjaar van 2022 zijn wij samen met Sint Joseph gestart met het uithuizen van huurders. Samen bieden wij huurders goede en persoonlijke ondersteuning bij het vinden van een fijne en passende woning. Het doel is dat huurders zo snel mogelijk een vergelijkbare woning vinden. Wij hebben hierover, als nieuwe verhuurder van de woningen, afspraken gemaakt met de bewoners. Hierbij gebruikten wij de ideeën van een afvaardiging van bewoners (de projectcommissie).

 

Hoe het nu is

Beter Wonen heeft met Ad Hoc een contract getekend voor leegstandbeheer. Ad Hoc verhuurt nu een deel van de woningen aan de Gerard Doustraat op basis van de Leegstandswet.

 

Wij helpen u graag

Wij begrijpen dat u als bewoner of direct omwonende mogelijk vragen heeft. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op via (0546) 54 64 64 of via info-at-beterwonen.nl.

 

 

De woningen aan de Gerard Doustraat

 

 

De woningen aan de Gerard Doustraat