Veelgestelde vragen over asbest

Asbest verwijst naar mineralen die in de natuur voorkomen. Deze mineralen bestaan uit heel kleine, naaldachtige vezels. Tot 1994 werd asbest vaak gebruikt in woningen, vanwege de handige eigenschappen van asbest. Asbest is namelijk sterk, slijtvast, isolerend, goedkoop en het kan tegen hoge temperaturen.

 

Er bestaan twee soorten asbest: hechtgebonden asbest en niet-hechtgebonden asbest. Bij hechtgebonden asbest komen de vezels niet zomaar in de lucht. Deze vezels zitten vast in een basismateriaal. Een voorbeeld van hechtgebonden asbest is een grijze golfplaat die op een dak zit. Bij niet-hechtgebonden asbest zitten vezels niet of nauwelijks vast in een basismateriaal. Hierdoor komen deze vezels makkelijker vrij. Een voorbeeld van niet-hechtgebonden asbest is een asbestkoord dat onder andere gebruikt werd bij de afvoer van gevelkachels.

 

Asbest is soms zichtbaar en soms onzichtbaar. Asbest is bijvoorbeeld zichtbaar bij vensterbanken of kruipluiken. Onzichtbaar asbest kan bijvoorbeeld in beton, het dak of in rioleringsbuizen zitten.

Alleen een professioneel asbestbedrijf kan bepalen of er sprake is van asbest. Twijfelt u of u te maken heeft met asbest? Neem dan altijd contact op met ons: (0546) 54 64 64 of via info-at-beterwonen.nl.

Hechtgebonden asbest is niet gevaarlijk, omdat de vezels niet zomaar in de lucht komen. Alleen bij beschadiging (bijvoorbeeld bij boren, zagen, schuren of wanneer het materiaal breekt) komen er vezels vrij. Niet-hechtgebonden asbest kan een risico vormen voor uw gezondheid. Een voorbeeld van niet-hechtgebonden asbest is een asbestkoord dat werd gebruikt bij de afvoer van gevelkachels.

 

Het risico op ziekte door inademen van asbestvezels neemt toe als u lange tijd veel asbest inademt. Als u vragen heeft over de invloed van asbest op uw gezondheid, bekijk dan eerst de website van GGD Leefomgeving. Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met GGD Twente, team Milieu en Gezondheid: (088) 443 06 89 of via milieugezondheid-at-ggdijsselland.nl. Ook op de website van de Rijksoverheid kunt u meer informatie vinden over asbest.

U ontvangt een asbestkaart als u een woning huurt van vóór 1994. Op deze kaart staat waar asbest kan zitten in uw woning.

 

Op de asbestkaart ziet u een plattegrond van uw woning. In kleur is aangegeven waar asbest kan zitten. Op de kaart staat ook wat u moet doen als u vragen heeft over asbest of asbesthoudende materialen. Wij vragen u om de asbestkaart te bewaren in de meterkast. Dan kunnen u en onze medewerkers altijd de asbestkaart bekijken wanneer er werkzaamheden plaatsvinden.

 

Heeft u vragen over de asbestkaart? Neem dan gerust contact op met ons: (0546) 54 64 64 of via info-at-beterwonen.nl.

U ontvangt een asbestkaart als u een woning huurt van vóór 1994. Huurt u een woning van vóór 1994 en heeft u nog geen asbestkaart ontvangen? Neem dan contact op met ons: (0546) 54 64 64 of via info-at-beterwonen.nl.

Als u de asbestkaart kwijt bent, neem dan contact op met ons: (0546) 54 64 64 of via info-at-beterwonen.nl. Wij sturen u een nieuwe asbestkaart toe.

Woningen gebouwd vóór 1994 zijn ‘asbestverdacht’. In deze woningen kan asbest voorkomen, bijvoorbeeld bij daken, gevels, ventilatiekanalen, rond schoorstenen of in vinyltegels en vinylzeil.

Als u wilt klussen op een plek waar mogelijk asbest zit, neem dan vooraf contact op met ons: (0546) 54 64 64 of via info-at-beterwonen.nl. Wij bekijken wat er met het asbest in uw woning gebeurt. We kunnen besluiten om asbest te verwijderen, te isoleren of te laten zitten. Wanneer het asbest verwijderd wordt, dan schakelen wij een gespecialiseerd bedrijf in. Bij direct gevaar voor de volksgezondheid wordt asbest altijd verwijderd.

 

Bekijk altijd eerst de asbestkaart, voordat u gaat klussen in uw woning. Dankzij de asbestkaart weet u waar mogelijk asbest zit in uw woning.

Nee. Als asbest hechtgebonden is, is het niet gevaarlijk en kan het blijven zitten. Hetzelfde geldt voor asbest op een plek waar nooit iets mee gebeurt, zoals bij een ventilatiekoker. Het kan dus zijn dat wij asbest bewust laten zitten.

Heeft u al een asbestkaart? Bekijk dan eerst of er (mogelijk) asbest zit in het gebied waar u wilt klussen. Als dit het geval is, neem dan contact op met ons: (0546) 54 64 64 of via info-at-beterwonen.nl.

 

Heeft u geen asbestkaart? Neem dan altijd eerst contact op met ons: (0546) 54 64 64 of via info-at-beterwonen.nl. Ga niet zelf klussen, voordat u contact met ons heeft gehad. Er kan namelijk asbest zitten op de plek waar u wilt klussen.

Nadat we uw opzegging hebben ontvangen, maken we binnen vijf werkdagen met u een afspraak in de woning. Hier is één van onze opzichters bij aanwezig. Met de opzichter stemt u af wat u zelf moet verwijderen uit de woning. Hierbij wordt rekening gehouden met plekken waar mogelijk asbest zit.