Wilt u de huur opzeggen van uw woning, garage of parkeerplaats? Dan kunt u dit doen door in te loggen in uw persoonlijke omgeving in ‘Mijn Beter Wonen’.

U vindt op deze pagina antwoord op uw vragen met betrekking tot het opzeggen van uw huur. Ook vindt u hier informatie terug over woningruil. Staat uw vraag er niet tussen? Typ deze dan in de bovenstaande zoekbalk.

Veelgestelde vragen over huur opzeggen

Wilt u de huur van uw woning, parkeerplaats of garage opzeggen? Houdt u er dan rekening mee dat de opzegtermijn één maand is. Als de laatste dag van de opzegtermijn in een weekend valt, kunt u de eerstvolgende werkdag opzeggen.

U kunt de huuropzegging zelf regelen via 'Mijn Beter Wonen'. Daarnaast kunt u een brief verzenden of telefonisch contact opnemen met ons klantencentrum. U kunt hiervoor het opzegformulier gebruiken dat u vindt onder de pagina 'brochures en formulieren'.

Als u de huur per post wilt opzeggen, dan kunt u uw brief richten aan:

Beter Wonen
Postbus 327
7600 AH Almelo

Vermeldt u alstublieft in geval van een schriftelijke opzegging de volgende zaken:

 • Adres dat wordt opgezegd;
 • Gewenste einddatum;
 • Nieuw (post)adres;
 • Telefoonnummer;
 • Handtekening van alle huurders die vermeldt staan op het huurcontract.

Het kan zijn dat u de huur van uw woning wilt opzeggen, maar de garage of parkeerplaats wilt aanhouden. In sommige gevallen is dit mogelijk, maar hier zijn wel een aantal voorwaarden voor.
Als u binnen 500 meter van uw parkeerplek of garage blijft wonen, dan kunt u deze aanhouden als dit geen complexgebonden parkeerplek of garage betreft. Gaat u verder weg wonen? Neemt u dan telefonisch contact op met ons Klantencentrum. Onze medewerkers bekijken dan samen met u de mogelijkheden.

Heeft u de huur van uw woning opgezegd, maar wilt u dit graag terugdraaien? Dan bespreken wij de mogelijkheden met u. Houdt u er wel rekening mee dat het terugdraaien van een opzegging niet in alle gevallen mogelijk is. Als u de opzegging terug wilt draaien, neemt u dan telefonisch contact op met ons klantencentrum. Onze medewerkers helpen u graag verder.

Is er een bekende van u overleden? Wij wensen u veel sterkte met uw verlies.

U kunt telefonisch contact opnemen met ons klantencentrum als u de huur wilt opzeggen voor een overleden bekende. Onze medewerkers helpen u dan graag verder. U kunt de huur alleen zelf opzeggen wanneer u erfgenaam bent. Daarnaast kunt U ook zelf de huur opzeggen via 'Mijn Beter Wonen'.

Zijn er geen erfgenamen van de overledene? Neemt u dan contact op met medewerkers van de gemeente Almelo. Zij helpen u verder.

Heeft u de huur van de woning opgezegd en gaat u de woning verlaten? Dan vragen wij van u om de woning in een bepaalde staat achter te laten. U kunt hierover meer lezen in de brochure ‘U gaat verhuizen’ Deze brochure ontvangt u van ons bij opzegging van de woning. Daarnaast wordt de staat van de woning uitvoerig besproken en vastgelegd bij de voorinspectie.

Wanneer u de huur van uw woning opzegt maken wij een afspraak met u voor een voorinspectie. Uw afspraak wordt zo vroeg als mogelijk ingepland, meestal binnen vijf werkdagen na de huuropzegging. De datum van de voorinspectie wordt u per brief toegestuurd.

Tijdens de voorinspectie komt een opzichter langs die het volgende controleert:

 • Zijn er nog (herstel)werkzaamheden die u zelf moet uitvoeren voor de eindinspectie;
 • Kunnen eventueel zelf-aangebrachte veranderingen blijven;
 • Zijn er spullen die u aan wilt bieden aan de volgende huurder;
 • Zijn de spullen die u wilt aanbieden van voldoende kwaliteit en veiligheid;
 • De kosten per onderdeel wanneer Beter Wonen de genoemde werkzaamheden moet uitvoeren.

Na afloop ondertekent de opzichter het voorinspectieformulier en wordt van u gevraagd om hetzelfde te doen. U ontvangt daarna een afschrift van het formulier.

Als u de datum van de voorinspectie heeft ontvangen maar deze komt u niet uit, dan kunt u de afspraak naar een later tijdstip verzetten, maar niet vervroegen. Houdt u er rekening mee dat het verzetten van de afspraak nadelig voor u kan uitpakken:

 • Als u spullen ter overname wilt aanbieden is de kans kleiner dat hier nog tijdig een huurder voor wordt gevonden;
 • U heeft minder tijd om de woning opleverklaar te maken;
 • Verplaatsen kan, zolang de voorinspectie  binnen vijf werkdagen na het opzeggen van de huur plaatsvindt.

Als u de huur van uw woning heeft opgezegd, dan volgt er een voorinspectie. Wij vragen u om tijdens deze inspectie aanwezig te zijn. Dit geldt ook voor een eventuele eindinspectie.

Aan het eind van de voorinspectie vraagt de opzichter u om het voorinspectieformulier te ondertekenen. Als u echt niet aanwezig kunt zijn, dan kunt u iemand machtigen om voor u te tekenen. Deze gemachtigde dient dan aanwezig te zijn tijdens de voorinspectie. Voorwaarde is wel dat de gemachtigde zich kan legitimeren.

Soms blijkt na een voorinspectie dat er nog een eindinspectie nodig is. Er is alleen een eindinspectie nodig als tijdens de voorinspectie is beoordeeld dat u zelf nog werkzaamheden heeft in de woning. U ontvangt na de voorinspectie een bericht waarin wordt vermeld of er een eindinspectie volgt.

Als u de huur van uw woning heeft opgezegd dan kunt u de sleutels inleveren op het kantoor van Beter Wonen. Dit dient u uiterlijk om 12:00 op de dag dat uw contract afloopt te doen. Is er sprake van een eindinspectie? Dan kunt u de sleutels op dat moment aan onze medewerker overhandigen.

U dient alle sleutels die u van de woning heeft af te geven. Wij melden u bij de voorinspectie hoeveel sleutels u van ons hebt ontvangen.

Als u de huur van uw woning heeft opgezegd, dan worden de meterstanden van uw woning uitgelezen door één van onze opzichters. U wordt zelf wel geacht om bij het verlaten van de woning de meterstanden op te nemen en door te geven bij de energieleverancier/waterleverancier.

Na het inleveren van de sleutels ontvangt u een eindafrekening. Deze ontvangt u als bewijs dat de huurovereenkomst is beëindigd. Hier staan ook eventuele kosten op die u nog niet voldaan heeft. De eindafrekening wordt bepaald door te kijken naar de volgende onderdelen:

 • U betaalt nog huur tot de einddatum van het contract. Dit bedrag staat opgenomen in de eindafrekening. Mocht u een huurachterstand hebben opgelopen, dan wordt dit ook op de eindafrekening verrekend;
 • U betaalt mutatiekosten als er werkzaamheden zijn afgesproken bij de voorinspectie, maar u deze niet heeft uitgevoerd. 
 • Bij de voorinspectie wordt bepaald of u recht heeft op een vergoeding van een zelf aangebrachte voorziening. Als dit het geval is, dan vindt u dit bedrag terug op de eindafrekening;
 • Als er sprake is van service- en/of stookkosten, dan worden de definitieve kosten bepaald voor de eindinspectie. Ook deze kosten treft u bijna altijd aan op de eindafrekening. In sommige gevallen worden deze kosten later met u verrekend.

Bent u het niet eens met de kosten van de eindafrekening? Neemt u dan telefonisch contact op met ons klantencentrum. Onze medewerkers nemen dan de eindafrekening met u door en bekijken samen met u de opties.

Als u de huur van uw woning heeft opgezegd en er is sprake van een eindinspectie, dan kunt u tijdens de eindinspectie de eindafrekening betalen. Dit kunt u doen per pin.

Mocht er geen eindinspectie zijn, dan voldoet u de eindafrekening bij het inleveren van de sleutels. Als de woning achteraf niet in orde blijkt te zijn ontvangt u nog een rekening.

Wanneer u nog recht heeft op een bepaald bedrag van Beter Wonen, dan betaalt Beter Wonen dit uiterlijk vijf werkdagen na het afgeven/opsturen van de eindafrekening.

Als u de huur van uw woning heeft opgezegd en u wilt weten of er al een nieuwe bewoner bekend is, dan kunt u telefonisch contact opnemen met ons klantencentrum. Houdt u er rekening mee dat Beter Wonen zonder expliciete toestemming van de nieuwe huurder geen persoonsgegevens afgeeft.

Heeft u de huur van uw woning opgezegd en wilt u bepaalde spullen ter overname aanbieden? Dan regelt u dit met de nieuwe bewoner zonder tussenkomst en bemiddeling van Beter Wonen.

U ontvangt van ons bij huuropzegging een overnameformulier. Mocht u een nieuwe nodig hebben, dan kunt u telefonisch contact opnemen met ons klantencentrum. Onze medewerkers zenden u dan een nieuw formulier toe.

Als u overnames in de woning wilt achterlaten, heeft u een overnameformulier nodig dat door u en de nieuwe huurder beiden is ondertekend. Als er geen nieuwe huurder is, dan is er geen akkoord op het overnameformulier. In dit geval wordt van u verwacht dat u de overnames zelf uit de woning verwijdert.

Veelgestelde vragen over woningruil

Wilt u graag van woning ruilen met een andere bewoner? Dan is dit in sommige gevallen mogelijk, ook als de bewoner huurt bij een andere woningstichting. Wij vragen u om een schriftelijke aanvraag in te dienen die ondertekend is door zowel u als degene met wie u van woning wilt ruilen. Houdt u er rekening mee dat de woningen wel van vergelijkbare kwaliteit en huurprijs moeten zijn. Ook moet u beiden ingeschreven staan als woningzoekende.

Als de aanvraag wordt goedgekeurd volgt er een inspectie voordat de huur van beide woningen wordt opgezegd. Tijdens de inspectie wordt de staat van de woning beoordeeld. Als de inspectie positief uitvalt, dan wordt de huur opgezegd. Het contract voor de nieuwe woning gaat dan per de 1e van de volgende maand in.

Woningruil is mogelijk bij Beter Wonen, ook als u van woning wilt ruilen met huurders van een andere woningstichting. Als u hiervoor in aanmerking wilt komen dan zijn er wel een paar voorwaarden. Deze zijn als volgt:

 • Beide partijen moeten ingeschreven staan als woningzoekende;

 • Uw inkomen is in verhouding met de huurprijs van de woning;

 • Uw leeftijd is passend in relatie tot de woning;

 • De grootte van uw huishouding is in verhouding met de grootte van de woning.

Is uw vader of moeder overleden? Dan wensen wij u veel sterkte met uw verlies. Neemt u alstublieft contact op met ons klantencentrum, dan helpt één van onze medewerkers u graag verder.