Hieronder vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over het opzeggen van de huur en woningruil.

Veelgestelde vragen over huur opzeggen

U kunt de huur op verschillende manieren opzeggen:

 • Online via 'Mijn Beter Wonen';
 • Op ons kantoor aan de Klimopstraat 2A in Almelo;
 • Telefonisch via (0546) 54 64 64;
 • Via een e-mail naar info-at-beterwonen.nl of via een brief naar Postbus 327, 7600 AH Almelo.

 

Zet in uw e-mail of brief in ieder geval het volgende:

 • Uw naam;
 • Uw huidige adres;
 • De datum vanaf wanneer u de huur wilt opzeggen;
 • Uw nieuwe adres;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw telefoonnummer.

 

Let op: Als u de huur van uw woning heeft opgezegd, kunt u dit niet meer veranderen.


U heeft een opzegtermijn van één maand
De huur stopt één maand na de datum dat u de huur opzegt. De einddatum is altijd op een werkdag. Hebben we hierover andere afspraken met u gemaakt? Dan leest u dat in uw huurovereenkomst.

Zeg al uw huurovereenkomsten apart op
Huurt u een woning én een garage of parkeerplaats? En wilt u beide/alle huurovereenkomsten opzeggen? Zeg dan uw huurovereenkomsten apart op. Het is handig om deze contracten op dezelfde datum op te zeggen. Vergeet ook niet om uw andere contracten (voor internet, gas en water bijvoorbeeld) op te zeggen of over te zetten op uw nieuwe adres. Uw abonnement voor de servicekosten hoeft u niet op te zeggen. Dit abonnement stopt automatisch.

Dit is mogelijk als u voldoet aan twee voorwaarden:

 • U moet binnen 500 meter van uw garage of parkeerplaats blijven wonen;
 • De garage of parkeerplaats is geen complexgebonden garage of parkeerplaats.

 

Neem gerust contact op met ons om de mogelijkheden te bespreken. U kunt ons bereiken op (0546) 54 64 64.

Als u de huur van uw woning heeft opgezegd, kunt u dit niet meer veranderen.

Is een bekende van u overleden? Wij wensen u veel sterkte met het verlies.

 

Wilt u de huur opzeggen voor een overleden bekende? Neem dan telefonisch contact op met ons via (0546) 54 64 64. Wij helpen u graag verder. Let op: u kunt de huur alleen zelf opzeggen als u erfgenaam bent van de overledene. Zijn er geen erfgenamen van de overledene? Neem dan contact op met de Gemeente Almelo.

Heeft u de huur van de woning opgezegd en gaat u de woning verlaten? Dan moet u de woning in een bepaalde staat achterlaten. U leest hier meer over in de folder 'Huur opzeggen'. Deze folder ontvangt u van ons als u de woning opzegt. Ook bespreekt de opzichter met u hoe u de woning moet achterlaten. Dit gebeurt tijdens de vooropname.

Als u de huur van uw woning opzegt, maken wij een afspraak met u voor een vooropname. De vooropname vindt zo snel mogelijk plaats, meestal binnen vijf werkdagen na de huuropzegging. Tijdens de vooropname hoort u wat u nog moet doen aan uw woning en tuin voordat u verhuist.

 

U ontvangt ook een bevestigingsbrief van ons. Daarin staat dat u de huur heeft opgezegd en wanneer de vooropname plaatsvindt. Verder krijgt u de folder 'Huur opzeggen'. Daarin leest u wat u alvast kunt doen als u de huur heeft opgezegd.

 

Tijdens de vooropname loopt u samen met onze opzichter door uw woning.


Heeft u zelf iets veranderd aan uw woning?
Dan hoort u of u dit moet weghalen of kunt laten zitten.

U kunt spullen laten overnemen
U hoort ook welke spullen of veranderingen een nieuwe huurder van u mag overnemen. Dit kunt u dan overleggen met de nieuwe huurder. Hierover leest u meer in de vraag: 'Ik heb spullen ter overname. Hoe kan ik dit aanbieden?'

Een afspraak voor de eindopname
Als u uw huur opzegt, maken wij gelijk een afspraak voor de eindopname. Bij de eindopname levert u de sleutels in.

Laatste check tijdens de eindopname
Zorg dat u alle punten, die wij bespreken tijdens de vooropname, in orde maakt. Is bij de eindopname niet alles in orde? Dan maken wij dit voor u in orde. De kosten hiervoor betaalt u dan wel zelf.

Ja, dat kan. U kunt de afspraak alleen niet vervroegen. Let op: het verzetten van de afspraak kan een nadeel zijn voor u, omdat...:

 • Er minder tijd is om een nieuwe huurder te vinden, waar u mogelijk spullen ter overname aan wilt aanbieden;
 • U minder tijd heeft om de woning goed op te leveren;
 • Verzet u de eindopname en valt de eindopanme daardoor buiten de periode van uw huurcontract? Dan moet u betalen voor de 'extra' dagen dat u toegang heeft tot de woning.

 

Bel ons gerust om de afspraak te verplaatsen. U kunt ons bereiken via (0546) 54 64 64. Let op: de vooropname moet wel binnen vijf werkdagen na de huuropzegging plaatsvinden.

Het is belangrijk dat u bij de voor- en eindopname bent. Kunt u echt niet aanwezig zijn? Dan kunt u een familielid, vriend of kennis vragen om hierbij te zijn. U moet ons vooraf dan wel een brief of e-mail sturen, waarin u aangeeft dat u het goed vindt dat deze persoon in plaats van u aanwezig is.

 

Aan het einde van de vooropname vraagt de opzichter u om het opnameformulier te ondertekenen. Als u echt niet aanwezig kunt zijn, kunt u iemand machtigen om voor u te tekenen. Deze gemachtigde moet dan wel aanwezig zijn bij de vooropname. De gemachtigde moet zich ook kunnen legitimeren.

U krijgt altijd een eindopname van uw woning. Samen met de opzichter controleert u de woning. Daarvoor gebruikt u het formulier dat wij bij de vooropname invulden. Neemt de nieuwe huurder iets van u over? Dan geeft u het overnameformulier aan de opzichter. U en de nieuwe huurder hebben het overnameformulier allebei ondertekend. Tijdens de eindopname levert u ook de sleutels in.

 

Geef uw meterstanden door

Als u de woning verlaat, moet u ook de meterstanden doorgeven bij uw energieleverancier. Schrijf daarom de meterstanden op tijdens de eindopname.

Nee, u mag uw sleutels niet inleveren op ons kantoor. Tijdens de eindopname geeft u de sleutels aan onze opzichter. Bij de vooropname geeft de opzichter aan hoeveel sleutels u moet inleveren (met eventuele sleutels van de schuur, berging of schutting).

Ja, bij het verlaten van de woning neemt u zelf de meterstanden op. Deze meterstanden geeft u zelf door aan uw energieleverancier.

Binnen een week nadat u de sleutels heeft ingeleverd, ontvangt u een eindafrekening van ons. U ontvangt dit als bewijs dat uw huurovereenkomst is gestopt. In de eindafrekening leest u het volgende:

 • Of u nog geld van ons krijgt (en eventueel waarom);
 • Of wij nog geld van u krijgen (en eventueel waarom).

Krijgt u geld van ons terug? Dan krijgt u dat binnen één week nadat uw huurbetaling stopt.

 

U krijgt ook een afrekening van de servicekosten en stookkosten

Het kan een tijdje duren voordat u deze afrekeningen krijgt. Voor de servicekosten krijgt u de afrekening namelijk ieder jaar op hetzelfde moment. Dit geldt ook als u verhuist.

 

Wij zetten uw automatische huurbetaling stop

Betaalt u de huur automatisch? Dan zetten wij uw huurbetaling stop. U hoeft hier zelf niets voor te doen. Let op: u heeft één maand opzegtermijn. Dit betekent dat u nog één maand huur betaalt, nadat u de huur heeft opgezegd.

Wilt u weten of er al een nieuwe huurder is voor uw woning? Neem dan telefonisch contact met ons op via (0546) 54 64 64. Let op: zonder toestemming van de nieuwe huurder, geven wij geen persoonlijke gegevens van de nieuwe huurder af.

De nieuwe huurder kan spullen overnemen
Soms hebben we al een nieuwe huurder voor uw woning gevonden. Hebben wij de woning definitief toegewezen aan de nieuwe huurder? Dan kunt u de nieuwe huurder vragen of hij spullen van u wilt overnemen.

Wil de nieuwe huurder spullen van u overnemen?
Vul dan het overnameformulier in en onderteken het formulier allebei. Het overnameformulier ontvangt u van ons per e-mail. Lever het formulier in bij de opzichter tijdens de eindopname.

Wil de nieuwe huurder geen spullen overnemen?
Dan neemt u al uw spullen mee. Is er nog geen nieuwe huurder bekend? Dan bespreekt de opzichter met u de mogelijkheden. Dat doet hij tijdens de vooropname.

Een zelf-aangebrachte-voorziening (ZAV) is iets wat u zelf heeft veranderd in uw woning. Hieronder ziet u of u dit wel of niet moet weghalen:

 • Heeft u via een brief of e-mail toestemming gekregen voor de ZAV? Dan mag u de ZAV laten zitten;
 • Heeft u iets veranderd wat technisch niet in orde is, of wat niet past bij ons huurbeleid? Dan moet u de ZAV verwijderen.

Veelgestelde vragen over woningruil

Wilt u graag van woning ruilen met een andere bewoner? Dan is dat soms mogelijk, ook als de bewoner huurt bij een andere woningstichting. Wij vragen u om een schriftelijke aanvraag in te dienen, die is ondertekend door u en degene met wie u van woning wilt ruilen. Let op: de woningen moeten van dezelfde kwaliteit en huurprijs zijn. Ook moeten u en degene met wie u van woning wilt ruilen ingeschreven staan als woningzoekenden. Hier vindt u het aanvraagformulier voor de woningruil.

 

Als de aanvraag wordt goedgekeurd, volgt er een inspectie voordat de huur van beide woningen wordt opgezegd. Tijdens de inspectie wordt de staat van de woningen beoordeeld. Is alles in orde? Dan wordt de huur opgezegd. Het contract voor de nieuwe woning gaat dan in vanaf de eerste dag van de volgende maand.

Woningruil is mogelijk bij Beter Wonen, ook als u van woning wilt ruilen met iemand van een andere woningstichting. Er zijn wel een aantal voorwaarden:

 • Beide partijen moeten ingeschreven staan als woningzoekende;

 • Uw inkomen past bij de huurprijs van de nieuwe woning;

 • Uw leeftijd is passend voor de woning;

 • De grootte van uw huishouden past bij de grootte van de woning.