Het kan zijn dat de woning die u huurt van Beter Wonen onderdeel is van een woongebouw met huur- en koopwoningen. Dit noemen we een gemengd woongebouw. Hier wonen mensen die huren van Beter Wonen, maar ook mensen die zelf eigenaar zijn van hun woning of huren van een particulier. In een gemengd woongebouw regelt de Vereniging van Eigenaren (VvE) het beheer. Dit heeft gevolgen voor u als huurder, bijvoorbeeld voor de leefregels en het onderhoud van het gebouw. Hieronder leest u wat dat voor u als huurder betekent.

 

Wat doet een VvE?

In een VvE zijn alle eigenaren van het gebouw verenigd. Dat zijn naast Beter Wonen ook particuliere eigenaren. De VvE is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het gebouw. In de algemene ledenvergadering (ALV) beslissen de eigenaren (dus ook Beter Wonen) jaarlijks hoe het beheer en onderhoud worden uitgevoerd. Besluiten die in de vergadering worden genomen gelden voor alle eigenaren.

 

Wat doet het bestuur van een VvE?

De VvE kiest uit de eigenaren een bestuur. Het bestuur voert de besluiten uit die in de algemene ledenvergadering door de VvE zijn genomen. De VvE laat zich hierbij ondersteunen door een beheerder.

 

Wat betekent dat voor u?

Huurders binnen de VvE moeten zich, net als de eigenaren, houden aan de regels van de VvE. Deze regels staan in de splitsingsakte, het modelreglement en het huishoudelijk reglement. Als u een woning huurt in een gemengd woongebouw, ontvangt u van ons een samenvatting van de belangrijkste regels. Het gaat dan om leef- en gebruiksregels waaraan iedere bewoner zich hoort te houden.

 

In sommige gevallen kunt u van de regels afwijken. Daarvoor moet de VvE toestemming geven. Een VvE vergadert vaak maar één keer per jaar. Het kan dus zijn dat u een tijdje moet wachten op een reactie.

 

Hieronder vindt u een overzicht van vragen en onderwerpen waar u als huurder mee te maken kunt krijgen.

 

Mag ik zelf dingen veranderen in mijn woning?

Wilt u iets aanpassen of aanbrengen in uw woning? Dan moet u, net als elke huurder, toestemming vragen aan Beter Wonen. Aanpassingen in de woning worden in de meeste gevallen goedgekeurd. Wanneer het gaat om aanpassingen aan gemeenschappelijke delen van het gebouw, dan moet de VvE daarover een besluit nemen. Voorbeelden van gemeenschappelijke delen zijn de gevel en de kozijnen. Uw verzoek wordt dan voorgelegd aan de algemene ledenvergadering. Dat kan betekenen dat u een tijdje moet wachten op een reactie.

 

Servicekosten

U betaalt als huurder maandelijks servicekosten aan Beter Wonen voor onder andere schoonmaak en elektra van de algemene ruimten. De eigenaren van de appartementen (dus ook Beter Wonen) betalen maandelijks voor deze service aan de VvE. De servicekosten worden jaarlijks met u afgerekend op basis van de kosten die door de VvE zijn gemaakt. Als de VvE dingen wil veranderen die gevolgen hebben voor de servicekosten, dan moet daarover worden besloten in de algemene ledenvergadering. Beter Wonen zal het voorstel van de VvE voorleggen aan de huurders. Uw voorkeur als huurder wordt dan meegenomen in de algemene ledenvergadering.

 

Schoonmaak

De meeste huurders betalen via de servicekosten voor de schoonmaak van algemene ruimten. De schoonmaak wordt dan door een schoonmaakbedrijf verzorgd. De VvE is opdrachtgever voor het schoonmaakbedrijf.

 

Heb ik iets in te brengen als huurder?

De vergadering van de VvE is alleen toegankelijk voor eigenaren. Dat betekent dat een vertegenwoordiger van Beter Wonen de vergadering bijwoont. Wilt u als huurder iets inbrengen in de vergadering? Neem dan contact op met Beter Wonen. U kunt ons bereiken op (0546) 54 64 64 of via info-at-beterwonen.nl. Houd er rekening mee dat de vergadering maar één keer per jaar is.

 

Beter Wonen maakt bij besluiten in de vergadering altijd een zorgvuldige afweging tussen ideeën en belangen van eigenaren en huurders. Ook financiën spelen een rol bij deze afweging.