Het kan zijn dat de woning die u huurt van Beter Wonen onderdeel is van een woongebouw met huur- en koopwoningen. Dit noemen we een gemengd woongebouw. Hier wonen mensen die, net als u, huren van Beter Wonen, maar ook mensen die zelf eigenaar zijn van hun woning. In een gemengd woongebouw regelt de Vereniging van Eigenaren (VvE) het beheer. Dit heeft gevolgen voor u als huurder, bijvoorbeeld voor de leefregels en het onderhoud van het gebouw. Hieronder leest u wat dat voor u als huurder betekent.

 

Wat doet een VvE?

In een VvE zijn alle eigenaren van het gebouw verenigd. Dat zijn particuliere eigenaren en Beter Wonen als eigenaar van de huurwoningen. De VvE is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het gebouw. In de algemene ledenvergadering (ALV) beslissen de eigenaren (dus ook Beter Wonen) jaarlijks hoe het beheer en onderhoud worden uitgevoerd. Besluiten die in de vergadering worden genomen gelden voor alle eigenaren.

 

Wat doet het bestuur van een VvE?

De VvE kiest uit de eigenaren een bestuur. Het bestuur voert de besluiten uit die in de algemene ledenvergadering door de VvE zijn genomen. Daarnaast zorgt het bestuur dat alle eigenaren hun bijdragen betalen en zich houden aan de regels die gelden in het gebouw. De VvE laat zich hierbij ondersteunen door een beheerder.

 

Wat betekent dat voor u?

Huurders binnen de VvE moeten zich, net als de eigenaren, houden aan de regels van de VvE. Deze regels staan in de splitsingsakte, het modelreglement en het huishoudelijk reglement. Als u een woning huurt in een gemengd woongebouw, ontvangt u van ons een samenvatting van de belangrijkste regels. Het gaat dan om leef- en gebruiksregels waaraan iedere bewoner zich hoort te houden.

 

In sommige gevallen kunt u van de regels afwijken. Daarvoor moet de VvE toestemming geven. Een VvE vergadert vaak maar één keer per jaar. Het kan dus zijn dat u een tijdje moet wachten op een reactie.

 

Hieronder vindt u een overzicht van vragen en onderwerpen waar u als huurder mee te maken kunt krijgen.

 

Mag ik zelf dingen veranderen in mijn woning?

Wilt u iets aanpassen of aanbrengen in uw woning? Dan moet u, net als elke huurder, toestemming vragen aan Beter Wonen. Aanpassingen in de woning worden in de meeste gevallen goedgekeurd. Wanneer het gaat om aanpassingen aan gemeenschappelijke delen van het gebouw, dan moet de VvE daarover een besluit nemen. Zo’n verzoek wordt voorgelegd aan de algemene ledenvergadering. Dat kan betekenen dat u een tijdje moet wachten op een reactie.

 

Servicekosten

U betaalt als huurder maandelijks servicekosten aan Beter Wonen voor onder andere schoonmaak en elektra van de algemene ruimten. De eigenaren van de appartementen (dus ook Beter Wonen) betalen maandelijks voor deze service aan de VvE. De servicekosten worden jaarlijks met u afgerekend op basis van de kosten die door de VvE zijn gemaakt. Als de VvE dingen wil veranderen die gevolgen hebben voor de servicekosten, dan moet daarover worden besloten in de algemene ledenvergadering. Beter Wonen zal het voorstel van de VvE voorleggen aan de huurders. Uw voorkeur als huurder wordt dan meegenomen in de algemene ledenvergadering.

 

Schoonmaak

De meeste huurders betalen via de servicekosten voor de schoonmaak van algemene ruimten. De schoonmaak wordt dan door een schoonmaakbedrijf verzorgd. De VvE is opdrachtgever voor het schoonmaakbedrijf.

 

Verzekering

De VvE is verplicht een opstalverzekering en een WA-verzekering voor het gebouw af te sluiten. Uw inboedel moet u zelf verzekeren.

 

Heb ik iets in te brengen als huurder?

De vergadering van de VvE is alleen toegankelijk voor eigenaren. Dat betekent dat een vertegenwoordiger van Beter Wonen de vergadering bijwoont. Wilt u als huurder iets inbrengen in de vergadering? Neem dan contact op met de regisseur wijkontwikkeling van Beter Wonen. De regisseur wijkontwikkeling kan uw vraag of opmerking meenemen. Houd er rekening mee dat de vergadering maar één keer per jaar is.

 

Beter Wonen maakt bij besluiten in de vergadering altijd een zorgvuldige afweging tussen ideeën en belangen van eigenaren en huurders. Ook financiën spelen een rol bij deze afweging.

Veelgestelde vragen over Vereniging van Eigenaren

Wilt u meer weten over de Vereniging van Eigenaren (VvE) binnen uw gebouw? Neem dan contact op met één van de onderstaande organisaties. Wij hebben het beheer van Verenigingen van Eigenaren namelijk belegd bij Vastgoed Beheer Twente en Partners en VvE beheer. Dit zijn twee professionele dienstverleners op het gebied van VvE. Hieronder vindt u de contactgegevens van deze organisaties.

 

Partners en VvE-beheer

De Croese 8

7441 KG Nijverdal

(0548) 61 96 36

info-at-partnersenvvebeheer.nl

 

Gebouwen in beheer:

 • F. van Eedenstraat 2 t/m 48
 • Bartokstraat 1 t/m 19

 

Vastgoed Beheer Twente

Lansinkesweg 4

7553 AE Hengelo

(074) 8200 288

info-at-vastgoedbeheertwente.nl

 

Gebouwen in beheer:

 • Bavinkstraat (alleen dak en fundering)
 • P.C. Boutensstraat 241 t/m 287
 • P.C. Boutensstraat 193 t/m 239
 • P.C. Boutensstraat 97 t/m 191
 • P.C. Boutensstraat 37 t/m 95
 • Bellinistraat 26 t/m 44
 • Ravelstraat 26 t/m 44
 • Smetanastraat 1 t/m 19
 • Rossinistraat 26 t/m 44
 • Paganinistraat 26 t/m 44
 • Bizetstraat 26 t/m 44
 • Chopinstraat 26 t/m 44
 • Pieter Poststraat1 t/m 23
 • Lieven de Keystraat 1 t/m 23
 • Hendrick de Keijzerstraat 1 t/m 23
 • J. van Campenstraat 1 t/m 23  
 • Berlagelaan 1 t/m 23
 • Frans Halsstraat 16 t/m 62
 • Pieter de Hoochstraat 20 t/m 66
 • Meindert Hobbemastraat 20 t/m 66
 • J. van Goyenstraat 30 t/m 76
 • J. van Ruysdaelstraat 58 t/m 104
 • Jozef Israelstraat 1 t/m 41
 • Windmolenbroeksweg 21 t/m 61
 • Coöperatieve Windmolenbroek
 • Nieuwe Witvoet 26 t/m 40
 • De Zwaan 42 t/m 56
 • IJsduiker 1 t/m 31
 • Aalderinkshof 30 t/m 74
 • Clematisstraat 11 t/m 53
 • Clematisstraat 55 t/m 85
 • Koepeltuin Magnoliapark
 • Koepeltuin Ossenkoppelerhoek
 • Koepeltuin P.C. Boutensstraat
 • Manchester Grotestraat 159 t/m 175
 • Grotestraat 177-1 t/m 177-35
 • Holtjesstraat 26 t/m 30