Huurders en eigenaren in één gebouw

Het kan zijn dat de woning die u huurt van Beter Wonen een onderdeel is van een woongebouw met huur- en koopwoningen. Dit noemen we een gemengd woongebouw. Hier wonen mensen die net als u huren van Beter Wonen, maar ook mensen die zelf eigenaar zijn van hun woning. In een gemengd woongebouw regelt de Vereniging van Eigenaren (VvE) het beheer. Dit heeft gevolgen voor u als huurder, bijvoorbeeld voor de leefregels en het onderhoud van het gebouw. Hieronder leest u wat dat voor u als huurder betekent.

 

Wat doet een VvE?

In een VvE zijn alle eigenaren van het gebouw verenigd. Dat zijn particuliere eigenaren en Beter Wonen als eigenaar van de huurwoningen. De VvE is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het gebouw. In de algemene ledenvergadering (ALV) beslissen de eigenaren (dus ook Beter Wonen) jaarlijks hoe het beheer en onderhoud worden uitgevoerd. Besluiten die in de vergadering worden genomen gelden voor alle eigenaren.

 

Het bestuur van de VvE

De VvE kiest uit de eigenaren een bestuur. Het bestuur voert de besluiten uit die in de algemene ledenvergadering door de VvE zijn genomen. Daarnaast ziet het bestuur er op toe dat alle eigenaren hun bijdragen betalen en zich houden aan de regels die gelden in het gebouw. De VvE laat zich hierbij ondersteunen door een beheerder.

 

Wat betekent dat voor u?

Huurders binnen de VvE moeten zich net als de eigenaren houden aan de regels van de VvE. Deze regels staan in de splitsingsakte, het modelreglement en het huishoudelijk reglement. Als u een woning huurt in een VvE, ontvangt u van ons een samenvatting van de belangrijkste regels. Het gaat dan om leef- en gebruiksregels waaraan iedere bewoner zich hoort te houden.

 

In sommige gevallen kan van de regels worden afgeweken. Daarvoor moet de VvE toestemming geven. Een VvE vergadert vaak maar één keer per jaar. Het kan dus zijn dat u enige tijd moet wachten op een reactie.

 

Hieronder vindt u een overzicht van vragen en onderwerpen waar u als huurder tegenaan kunt lopen.

 

Mag ik zelf dingen veranderen in mijn woning?

Wanneer u iets wilt aanpassen of aanbrengen in uw woning moet u, net als elke huurder, toestemming vragen aan Beter Wonen. Aanpassingen in de woning worden in de meeste gevallen goedgekeurd. Wanneer het gaat om aanpassingen aan gemeenschappelijke delen van het gebouw, dan moet de VvE daarover een besluit nemen. Zo’n verzoek wordt voorgelegd aan de algemene ledenvergadering. Dat kan betekenen dat u niet op korte termijn toestemming krijgt.

 

Servicekosten

U betaalt als huurder maandelijks servicekosten aan Beter Wonen voor onder andere schoonmaak en elektra van de algemene ruimten. De eigenaren van de appartementen -en dus ook Beter Wonen- betalen maandelijks voor deze service aan de VvE. De servicekosten worden jaarlijks met u afgerekend op basis van de kosten die door de VvE zijn gemaakt. Wanneer de VvE wijzigingen wil aanbrengen die gevolgen hebben voor de servicekosten, dan moet daarover besloten worden in de algemene ledenvergadering. Beter Wonen zal het voorstel van de VvE voorleggen aan de huurders. Uw voorkeur als huurder wordt dan meegenomen in de algemene ledenvergadering.

 

Schoonmaak

De meeste huurders betalen via de servicekosten voor de schoonmaak van algemene ruimten. De schoonmaak wordt dan door een schoonmaakbedrijf verzorgd. De VvE is opdrachtgever voor het schoonmaakbedrijf. Heeft u klachten over de schoonmaak, dan kunt u dit telefonisch melden bij ons klantencentrum. Wij geven de melding door aan de VvE-beheerder.

 

Verzekering

De VvE is verplicht een opstalverzekering en een WA-verzekering voor het gebouw af te sluiten. Uw inboedel dient u zelf te verzekeren.

 

Heb ik iets in te brengen als huurder?

De vergadering van de VvE is alleen toegankelijk voor eigenaren. Dat betekent dat een vertegenwoordiger van Beter Wonen de vergadering bijwoont. Wilt u als huurder iets inbrengen in de vergadering? Neem dan contact op met de wijkcoördinator van Beter Wonen. De wijkcoördinator kan uw vraag of opmerking meenemen. Houdt er rekening mee dat de vergadering meestal plaatsvindt in de maanden maart, april, mei of juni en maar 1 keer per jaar gehouden wordt. U vindt uw wijkcoördinator op de pagina 'Beter Wonen in mijn wijk'.

 

Beter Wonen maakt bij besluiten in de vergadering altijd een zorgvuldige afweging tussen ideeën en belangen van eigenaren en huurders. Ook financiën spelen een rol bij deze afweging.

 

Heeft u vragen?

Voor vragen, klachten en reparatieverzoeken kunt u terecht bij Beter Wonen. De meeste zaken kunt u oplossen via de website of 'Mijn Beter Wonen'. Mocht u hier het antwoord op uw vraag niet vinden, neemt u dan telefonisch contact op met ons klantencentrum. Beter Wonen geeft waar nodig uw klacht of reparatieverzoek door aan de beheerder van de VvE.

Veelgestelde vragen over Vereniging van Eigenaren

Als u meer wilt weten over de Vereniging van Eigenaren (VvE) binnen uw gebouw, dan kunt u uw vragen richten aan een andere dienstverlener. Beter Wonen heeft het beheer van Verenigingen van VvE ondergebracht bij Vastgoed Beheer Twente of Partners & VvE beheer. Dit zijn twee professionele dienstverleners op het gebied van VvE. Hieronder treft u de contactgegevens van beide partijen en een overzicht van de gebouwen die hier zijn ondergebracht.

Partners en VvE-Beheer
De Croese 8
7441 KG   Nijverdal
0548-619636
Postbus 20
7440 AA Nijverdal
info-at-partnersenvvebeheer.nl

Gebouwen in beheer:

 • F. van Eedenstraat 2 t/m 48
 • Bartokstraat 1 t/m 19

Vastgoed Beheer Twente
Lansinkesweg 4
7553 AE Hengelo (Ov)
074–8200288
Emailinfo-at-vastgoedbeheertwente.nl

Gebouwen in beheer:

 • Bavinkstraat (alleen dak en fundering)
 • P.C. Boutensstraat 241 t/m 287
 • P.C. Boutensstraat 193 t/m 239
 • P.C. Boutensstraat 97 t/m 191
 • P.C. Boutensstraat 37 t/m 95
 • Bellinistraat 26 t/m 44
 • Ravelstraat 26 t/m 44
 • Smetanastraat 1 t/m 19
 • Rossinistraat 26 t/m 44
 • Paganinistraat 26 t/m 44
 • Bizetstraat 26 t/m 44
 • Chopinstraat 26 t/m 44
 • Pieter Poststraat1 t/m 23
 • Lieven de Keystraat 1 t/m 23  
 • Hendrick de Keijzerstraat 1 t/m 23
 • J. van Campenstraat 1 t/m 23  
 • Berlagelaan 1 t/m 23  
 • Frans Halsstraat 16 t/m 62
 • Pieter de Hoochstraat 20 t/m 66
 • Meindert Hobbemastraat 20 t/m 66
 • J. van Goyenstraat 30 t/m 76
 • J. van Ruysdaelstraat 58 t/m 104
 • Jozef Israelstraat 1 t/m 41
 • Windmolenbroeksweg 21 t/m 61  
 • Coop Windmolenbroek
 • Aalderinkshof 30 t/m 72  
 • Clematisstraat 11 t/m 53  
 • Clematisstraat 55 t/m 85
 • Koepeltuin Magnoliapark*
 • Koepeltuin Ossenkoppelerhoek*
 • Koepeltuin P.C. Boutensstraat*
 • Koepeltuin Aalderinkshof*
 • Manchester Grotestraat 159 t/m 175
 • Grotestraat 177-1 t/m 177-35       
 • Holtjesstraat 26 t/m 30