Veelgestelde vragen over urgentie

Urgentie betekent dat u door een sociale of medische (nood)situatie dringend op zoek bent naar een woning.

Medische urgentie
Heeft u een dringend medisch probleem en is uw huidige woning daardoor niet geschikt? In dit soort gevallen is sprake van medische urgentie. Het aanvragen van medische urgentie is gratis. U kunt medische urgentie aanvragen bij het WMO-loket van de gemeente Almelo. Het loket is te bereiken op telefoonnummer (0546) 54 11 11 van maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
 

Sociale urgentie
Sociale urgentie wordt alleen in speciale en dringende situaties afgegeven. Er worden voorwaarden gesteld aan uw woonsituatie. Verder moet u aantonen dat er sprake is van een noodsituatie, dat u niet zélf verantwoordelijk bent voor het ontstaan van de noodsituatie en dat u deze ook niet zelf kunt oplossen.


Dubbele urgentie aanvragen niet mogelijk
Een aanvraag is óf medisch óf sociaal. U kunt dus niet beiden tegelijk aanvragen. Als er medische én sociale redenen zijn waarom u een urgentie wilt aanvragen, is de vraag welke van beiden het 'zwaarst' weegt.

Een aanvraag indienen voor sociale urgentie heeft geen zin als u (zie ook de website van Urgentie Almelo):

• In scheiding ligt of uw relatie verbroken is;
• Kleiner/groter of goedkoper wilt wonen;
• Heimwee heeft naar uw ‘oude’ buurt;
• Problemen heeft met uw verhuurder, huisbaas en/of de buren;
• Uw woning heeft verkocht voordat u vervangende woonruimte heeft gevonden;
• Gezinshereniging wenst of er sprake is van gezinsuitbreiding;
• Een slechte relatie heeft met uw ouders of anderen bij wie u inwonend bent;
• Niet over een positieve verhuurdersverklaring beschikt.

Wilt u sociale urgentie aanvragen? Dan moet u voldoen aan de volgende voorwaarden en richtlijnen (zie ook de website van Urgentie Almelo):

Dit is uw woonsituatie
U voldoet aan één van de drie situaties:

• Uw huishouden bestaat uit drie of meer personen (in een gezinssituatie);
• U bent alleenstaande ouder en uw kinderen zijn jonger dan 18 jaar;
• U bent mantelzorger voor iemand met een zorgindicatie in Almelo en deze mantelzorg is erkend door de gemeente Almelo.

Dit zijn de praktische voorwaarden
U voldoet aan alle voorwaarden:

• U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel;
• U bent 18 jaar of ouder;
• U woont minimaal 1 jaar in de gemeente Almelo;
• U staat ingeschreven als woningzoekende bij WoningHuren.nl;
• U heeft een positieve verhuurdersverklaring van de huidige woningeigenaar (als u op dit moment een woning huurt);
• U heeft geen openstaande schuld bij een van de Almelose woningcorporaties;
• Uw verzamelinkomen en uw eventuele vermogen zijn onvoldoende om zelf een woning op de particuliere markt te kopen of huren;
• Uw verzamelinkomen ligt onder € 44.035,- (prijspeil 2023).

De richtlijnen van een noodsituatie
U voldoet aan alle richtlijnen:

• De noodsituatie is ontstaan buiten uw schuld, waardoor uw situatie zeer dringend en/of dreigend is;
• Het verhuizen naar een (andere) zelfstandige sociale huurwoning in Almelo is daadwerkelijk de oplossing voor de huidige noodsituatie;
• De noodsituatie is zo ernstig dat het onverantwoord is deze langer dan vier maanden te laten duren;
• U kunt aantonen dat het probleem in Almelo is ontstaan;
• U heeft geen mogelijkheid om een onzelfstandige woonruimte (een kamer) te gaan bewonen;
• U heeft zelf al moeite gedaan om woonruimte te vinden;
• In het geval u een koopwoning heeft, kunt u aantonen dat er sprake is van gedwongen verkoop die op korte termijn plaatsvindt (akte passeert op korte termijn, er is een veiling aangevraagd of u heeft geen hypothecaire verplichting meer).

Staat u ingeschreven als woningzoekende bij WoningHuren.nl? En voldoet u aan alle voorwaarden en richtlijnen voor een noodsituatie? Dan handelt u als volgt:
 

• Download het Aanvraagformulier sociale urgentie Almelo;
• Vul het formulier volledig in en zet uw handtekening;
• Maak kopieën van alle gevraagde bewijsstukken;
• E-mail het aanvraagformulier en de bewijsstukken naar info-at-urgentiealmelo.nl of stuur alle informatie per post naar:

Urgentie Almelo
Postbus 33
7600 AA Almelo

Nadat wij uw urgentieaanvraag hebben ontvangen, beoordelen wij of de aanvraag volledig is en klopt. Alleen volledige aanvragen neemt de Urgentiecommissie in behandeling. De kosten voor een urgentieaanvraag zijn € 65,-. Die betaalt u pas nadat wij de aanvraag als volledig en juist hebben beoordeeld. Nadat wij uw betaling hebben ontvangen, sturen wij uw urgentieaanvraag door naar de Urgentiecommissie. U ontvangt altijd een reactie op uw aanvraag.


De Urgentiecommissie beslist
Per 1 januari 2017 bestaat de Urgentiecommissie uit deskundige medewerkers van de corporaties Beter Wonen en Sint Joseph. De medewerkers nemen uw aanvraag gezamenlijk in behandeling. Binnen vier weken nadat de Urgentiecommissie uw aanvraag heeft ontvangen, beslist zij of u in aanmerking komt voor sociale urgentie. U krijgt hiervan bericht per post of per e-mail. Ook als u geen urgentie wordt toegewezen.

Heeft u een urgentieverklaring ontvangen? Dan krijgt u voor een periode van zes maanden voorrang op andere woningzoekenden. U bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een woning. U kunt reageren op huurwoningen in de gemeente Almelo met een urgentielabel. U mag twee keer een aangeboden woning weigeren. Als u voor een derde keer een woning weigert, vervalt de urgentie en bepaalt uw inschrijftijd op welke plek u komt.

Wijst de Urgentiecommissie uw aanvraag voor sociale urgentie af en bent u het hier niet mee eens? Dan mag u bezwaar maken. Dit doet u door een brief of e-mail te sturen waarin u aangeeft om welke reden(en) u bezwaar maakt tegen de afwijzing. Vermeld daarbij duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer.


Uw e-mail stuurt u naar:
info-at-urgentiealmelo.nl

Uw brief stuurt u naar:  
Urgentie Almelo
Postbus 33
7600 AA Almelo
 

Binnen zes weken nadat u bezwaar heeft gemaakt, ontvangt u een reactie. Uw bezwaar behandelen we via de Klachtenprocedure van Beter Wonen en Sint Joseph.