Beter Wonen schenkt Stichting Leergeld Almelo 30 i-pads.

Dinsdag 7 april overhandigde Marjan, directeur-bestuurder Beter Wonen aan Patricia, coördinator van Stichting Leergeld Almelo 30 i-pads.

Stichting Leergeld Almelo is een tak van Stichting Jeugdfonds Almelo. Zij willen de circa 2.400 in Almelo wonende kinderen, die om financiële redenen niet deel kunnen nemen aan activiteiten die voor leeftijdsgenoten heel normaal zijn, ook laten meedoen!
 

Stichting Leergeld weet welke kinderen op dit moment, thuiswerkend, zonder digitaal leermateriaal zitten. De i-pads kunnen hier uitkomst bieden en werden daarom in dank aangenomen.


​​