Aardgas is een (nu nog) veelgebruikte energiebron. Deze energiebron raakt langzaam op. Bovendien zorgt de verbranding van aardgas voor de uitstoot van CO². En CO² draagt bij aan de temperatuurstijging op onze aardbol. Deze warme aardbol zorgt vervolgens weer voor veranderingen in ons klimaat (overstromingen, stormen, extreme hitte). Andere bronnen van energie zijn daarom nodig.

 

Van ’t gas af
In 2050 moeten alle huizen in Nederland aardgasvrij zijn. Een hele opgave waar ook wij mee te maken hebben. Er zijn alternatieven voor aardgas. En nieuwe technieken zijn in ontwikkeling.
Samen met de gemeente Almelo, Sint Joseph, Cogas en het Waterschap Vechtstromen denken en praten wij mee over de mogelijkheden.

De gemeente Almelo start nu met het informeren en betrekken van de inwoners bij de mogelijkheden om van het gas af te gaan.

Vrijdag 29 mei stond dit interview met wethouder Eugène van Mierlo in Tubantia.

De gemeenteraad wil haar warmtevisie eind juni in de raad bespreken. Hierin staat een eerste verkenning van mogelijkheden om in 2030 de wijken Aalderinkshoek en Windmolenbroek van ’t gasnet af te koppelen.

 

Als corporatie spelen wij een belangrijke rol in de uitvoering van het energiezuiniger maken van onze woningen. Die aanpassingen en werkzaamheden voeren wij uit. Uitgangspunt is steeds dat de woningen betaalbaar blijven en huurders er in woonlasten niet op achteruit gaan.

 

Planning
Om woningen aardgasvrij te maken, is tijd nodig. Veel tijd. De intentie van de gemeente is, dat de eerste woningen rond 2030 van het gas af gaan.
Zodra wij aanpassingen in/aan onze woningen gaan doen, informeren wij onze huurders hierover persoonlijk.