Opgave Beste Buur 2019 gesloten, jury in beraad.

Tien gemeenten in Twente kiezen voor Beste Buur Bokaal

Vanaf maandag 17 juni konden bewoners uit de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Hellendoorn, Hengelo, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Twenterand en Wierden een beste buur opgeven voor de Beste Buur Bokaal.

 

Verdubbeling nominaties

I n Almelo ontvingen we 35 nominaties, dat is een ruime verdubbeling vergeleken met vorig jaar. Toen ontvingen we wij 15 nominaties. We gaan de goede kant op!

Jury
In augustus bekijkt in Almelo een 3 persoonssterke jury alle nominaties en zij bepalen wie de uiteindelijke winnaar is. En dat is een ingewikkelde keuze want uit iedere nominatie spreekt een enorme waardering voor de individuele voorgestelde 'beste buur'. Daarin lees je hoe 'noaberschap', een helpende hand, een luisterend oor, een oppas in tijden van nood echt op prijs gesteld wordt. Een goede buur maakt in veel situaties echt het verschil.

 

Beste Buur Bokaal is een actie van de woningcorporaties, huurdersorganisaties en gemeenten. Wij zijn het erover eens dat een sociale, veilige en actieve buurt & buren belangrijk zijn om langer thuis te blijven wonen. Goede buren en Twents noaberschap helpen tegen vereenzaming. Wij vinden ontmoeting en verbinding tussen mensen in buurten heel balangrijk en zetten daarom de Beste Buur graag in het zonnetje.

 

Wie komen in aanmerking voor Beste Buur Bokaal?

Alle inwoners uit de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Hellendoorn, Hengelo, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Twenterand en Wierden komen in aanmerking voor Beste Buur Bokaal. Een Beste Buur wordt voorgedragen door (een) buurtbewoner(s) via www.bestebuurbokaal.nl of via de bon in het Almelo’s Weekblad. U gaf aan waarom u vindt dat uw buurman of buurvrouw de Beste Buur Bokaal verdient. Bij de keuze, die in Almelo wordt uitgevoerd door een jury bestaande uit 3 onafhankelijke personen, is die reden erg belangrijk.

Per gemeente is er een jury die de inzendingen beoordeelt.

 

Uitreiking op Burendag

De uitreiking van de Beste Buur Bokaal vindt plaats op 28 september op de jaarlijkse Burendag in de tien deelnemende gemeenten. Voor de winnende buur is er een bokaal en een passende prijs.

Initiatief Almelo
Initiatiefnemers in Almelo zijn de woningcorporaties STJA en Beter Wonen, de huurdersbelangenvertegenwoordiging HAR en SHBW en de gemeente Almelo.