Beste Buur Bokaal is een actie van de woningcorporaties, huurdersorganisaties en gemeenten.

Beter Wonen en Sint Joseph zijn het erover eens dat een sociale, veilige en actieve buurt & betrokken buren belangrijk zijn voor ouderen en mensen met een beperkte hulpvraag of een accuut probleem om zelfstandig te blijven wonen. Goede buren en Twents noaberschap helpen tegen vereenzaming en uitsluiting. Wij vinden ontmoeting en verbinding tussen mensen in buurten heel belangrijk en zetten daarom de Beste Buur ook in 2020 graag in het zonnetje.

 

In 2019 was het een succes en dat gaan we dit jaar overtreffen!

In deze tijd van (corona)crisis komt het beste in mensen naar boven. Van helpen met boodschappen, bellen voor een gezellig gesprek, whatsapgroepen voor persoonlijk contact, ondersteunen met fruit, groente, levensmiddelen enzovoort. Prachtige persoonlijke initiatieven.
Ook organisaties richten zich in deze tijd op individuele hulpvragers en hulpgevers. Zoekt u naar een mogelijkheid om uw inzet te tonen of kunt u wel wat hulp gebruiken? Kijk dan eens op: Almelovoorelkaar.nl van AVEDAN onder Coronahulp.

 

Net als vorig jaar kunt u uw Beste Buur nomineren voor de Beste Buur Bokaal. Houd daarom deze website de komende maanden in de gaten want wij laten u weten vanaf welke datum en hoe u uw Beste Buur kunt opgeven!