Samen werken aan de wijkveiligheid, voor bewoners door bewoners. Zo luidt de slogan van Buurtpreventie Almelo Zuidoost (onder andere de Riet en Nieuwland). De doelstelling van Buurtpreventie is ervoor zorgen dat mensen zich kunnen redden. Doordat mensen in een buurt meer met elkaar omgaan verbetert de band tussen bewoners. Hierdoor wordt het gevoel van veiligheid en betrokkenheid binnen een wijk vergroot.

 

Wat doet een buurtpreventist?
Een buurtpreventist is een enthousiaste en betrokken bewoner, die een bijdrage wil leveren aan de leefbaarheid en veiligheid in de buurt. De preventisten lopen op verschillende tijdstippen door de wijk en geven bijzonderheden door aan instanties zoals de gemeente, woningcorporatie of politie. Een buurtpreventist is een bewoner die de wijkagent goed kent. Hierdoor kan het signaal snel onder de aandacht worden gebracht.
 

Wat kunt u thuis aan veiligheid doen?
Buurtpreventie begint bij u thuis. Het is belangrijk om alert te zijn op zaken die in uw omgeving gebeuren. De bewoners zijn namelijk de oren en ogen van de wijk. Maak goede afspraken met uw buren, zeker als iemand een tijdje niet aanwezig is. En zorg voor elkaar!
 

Wilt u ook buurtpreventist worden?
Woont u in Almelo Zuidoost en wilt u ook een bijdrage leveren aan de wijkveiligheid? Dan kunt u zich aanmelden als preventist bij de Coördinator van Buurtpreventie Almelo Zuidoost via 0645550340 of buurtpreventiealmelo-at-gmail.com.