Iedereen moet meer betalen voor gas en elektriciteit. Hierdoor hebben mensen moeite om hun energierekening te betalen. De overheid wil deze mensen graag helpen. Daarom krijgt iedereen die er recht op heeft een eenmalige energietoeslag. De energietoeslag is nu door het kabinet verhoogd van 800 euro naar 1.300 euro. Heeft u hier recht op? Of heeft u de energietoeslag al aangevraagd en wilt u weten of u extra compensatie krijgt? In dit bericht vertellen we u erover.
 

 

 

 

Wat is de energietoeslag?

De energietoeslag is een eenmalig bedrag van 1.300 euro. Dat geld is bedoeld om u te helpen met het betalen van de rekeningen voor gas en elektriciteit. Het bedrag wordt door uw gemeente uitgekeerd. Op de website van Gemeente Almelo leest u meer over de energietoeslag.
 

Voor wie is de energietoeslag bedoeld?

U heeft recht op de eenmalige energietoeslag als uw inkomen rond het sociaal minimum is. Het maakt daarbij niet uit of u dat geld krijgt omdat u een uitkering heeft of omdat het salaris is van uw werk.

 

Het sociaal minimum

Het sociaal minimum is het bedrag dat mensen nodig hebben om te leven. Mensen die huurtoeslag of zorgtoeslag krijgen, hebben vaak een inkomen dat op of net boven het sociaal minimum is. Het maakt daarbij niet uit of u inkomen heeft vanuit een uitkering of vanuit werk. Het sociaal minimum is niet voor iedereen hetzelfde. De hoogte hangt af van uw leeftijd en van uw leefsituatie. Zo is het sociaal minimum voor mensen die alleen wonen anders dan voor mensen die getrouwd zijn.

Hoe kom ik aan de energietoeslag van 1.300 euro?

Als u één van de uitkeringen uit onderstaand overzicht krijgt, hoeft u niets te doen. U krijgt het geld dan automatisch op uw bankrekening van de gemeente.
 

Uitkeringen waarbij de energietoeslag automatisch wordt geregeld

1. Bijstand

2. IOAW

3. IOAZ

4. Bbz
 

Heeft u deze uitkeringen niet, maar verdient u niet meer dan 120 of 130 procent van het sociaal minimum? Dan moet u de energietoeslag zelf aanvragen. Daarvoor kunt u terecht bij de gemeente. Weet u niet zeker of u recht heeft op de 1.300 euro? Vraag de energietoeslag dan altijd aan. U hoort vanzelf of u er wel of geen recht op heeft.

Hoe komt het geld op mijn bankrekening?

Als u recht heeft op de energietoeslag, dan ontvangt u het bedrag van 1.300 euro. Sommige gemeentes maken het geld in één keer over op uw bankrekening. Sommige gemeentes spreiden de betaling. U krijgt het bedrag dan verdeeld over bijvoorbeeld twee of drie maanden.
 

Het bedrag is verhoogd. Hoe ontvang ik de aanvullende 500 euro?

De energietoeslag is door het kabinet in juli verhoogd van 800 euro naar 1.300 euro. Heeft u een deel van het geld ontvangen? Dan hoeft u niets te doen. U ontvangt de aanvullende 500 euro automatisch. Heeft u een aanvraag gedaan maar nog niets gehoord? Dan hoeft u geen nieuwe aanvraag te doen.
 

De energietoeslag heeft geen invloed op andere toeslagen of op een uitkering

Krijgt u ook een zorgtoeslag, een huurtoeslag of kinderopvangtoeslag? Of heeft u een uitkering? Dan hoeft u niet bang te zijn dat de energietoeslag daar invloed op heeft. De zorg-, huur- of kinderopvangtoeslag of uw uitkering blijven precies hetzelfde. U krijgt de energietoeslag er gewoon bij.
 

Tot slot

Wilt u meer weten over de energietoeslag? En bent u benieuwd of u er ook voor in aanmerking komt? Ga dan naar deze website van Gemeente Almelo.