Zoals u vast heeft gemerkt moet iedereen meer betalen voor gas en elektriciteit. Steeds meer mensen hebben moeite om hun energierekening te betalen. De overheid wil deze mensen graag helpen. Daarom krijgt iedereen die er recht op heeft 800 euro. Dit heet de energietoeslag. In dit bericht vertellen we u erover want misschien heeft u er ook wel recht op.
 

 

 

 

Wat is de energietoeslag?
De energietoeslag is een bedrag van 800 euro. Dat geld is bedoeld om u te helpen met het betalen van de rekeningen voor gas en elektriciteit.
 

Voor wie is de energietoeslag bedoeld?
U heeft recht op de energietoeslag als uw inkomen rond het sociaal minimum is. Het maakt daarbij niet uit of u dat geld krijgt omdat u een uitkering heeft of omdat het salaris is van uw werk.

 

Het sociaal minimum

Het sociaal minimum is het bedrag dat mensen nodig hebben om te leven. Mensen die huurtoeslag of zorgtoeslag krijgen, hebben vaak een inkomen dat op of net boven het sociaal minimum is. Dat sociaal minimum is niet voor iedereen hetzelfde. De hoogte hangt af van uw leeftijd en van uw leefsituatie. Zo is het sociaal minimum voor mensen die alleen wonen anders dan voor mensen die getrouwd zijn.


Uitkeringen

Als u één van de uitkeringen uit onderstaand overzicht krijgt, dan hoeft u niets te doen. U krijgt het geld dan automatisch op uw bankrekening.

 

Uitkeringen waarbij de energietoeslag automatisch wordt geregeld:

  • Bijstand
  • IOAW
  • IOAZ
  • Bbz

 

De energietoeslag heeft geen invloed op andere toeslagen of op een uitkering

Krijgt u ook een zorgtoeslag, een huurtoeslag of kinderopvangtoeslag? Of heeft u een uitkering? Dan hoeft u niet bang te zijn dat de energietoeslag daar invloed op heeft. De zorg-, huur- of kinderopvangtoeslag of uw uitkering blijven precies hetzelfde. U krijgt de energietoeslag er gewoon bij.
 

Aanvragen in de gemeente Almelo

Wilt u meer weten over de energietoeslag? En bent u benieuwd of u er ook voor in aanmerking komt? Ga dan naar de website van de Rijksoverheid.

 

Op de website van de gemeente Almelo vindt u meer informatie over het aanvragen van de energietoeslag in Almelo.