De SHBW: Stichting Huurdersplatform Beter Wonen. Een hele mond vol, maar wat doet deze stichting precies en wat kan het huurdersplatform voor u als huurder betekenen? Wij leggen het u graag uit.

 

Het bestuur

Iedere woningbouwcorporatie heeft een groep om de belangen van alle huurders te vertegenwoordigen. Een soort vakbond, maar dan voor u als huurder. Het bestuur van de SHBW bestaat dan ook uit huurders van Beter Wonen. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en twee bestuursleden. Het bestuur komt regelmatig bij elkaar om te bespreken wat er op dat moment speelt. Voorzitter Wim van der Elst vertelt: “De belangrijkste vergaderingen gaan over de begroting (beleidsvoornemens) en de jaarstukken (resultaten van beleid).” De SHBW werkt samen met de Deelnemersraad.

 

Wat doet de SHBW?

De SHBW werkt samen met Beter Wonen en legt nadruk op de belangen van de huurder. De doelen van de stichting zijn onder andere: betaalbare huren, energiezuinige woningen, ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen (wonen met zorg) en zorgen voor leefbare wijken. De SHBW concentreert zich op:

  • het verzamelen en doorgeven van signalen over Beter Wonen
  • het bieden van een luisterend oor bij vragen of klachten
  • kritisch meedenken en adviseren over wijzigingen in het beleid van Beter Wonen
  • gesprekken met de bewonerscommissies en deze commissies met elkaar in contact brengen
  • het organiseren van bijeenkomsten, zodat huurders en commissies ervaringen kunnen delen en wensen kunnen doorgeven

 

Voorbeelden

De SHBW beslist onder andere mee over de verkoop, sloop en aanschaf van woningen. Daarbij wordt rekening gehouden met voldoende woningen en de daaraan hangende wachtlijsten.


“Wanneer huurders zich bij ons melden met een klacht, over Beter Wonen of bijvoorbeeld een aannemer, geven wij de klacht door aan Beter Wonen”, zegt secretaris Wout Moelard. “De klachten worden door Beter Wonen intern verder opgepakt.”

 

Contact met de SHBW

Wilt u contact opnemen met de SHBW? Dat kan! U kunt een mail sturen naar secretaris-at-shbwalmelo.nl.