Marjan Nekkers, directeur-bestuurder van Beter Wonen, vroeg huurders om haar uit te nodigen op de koffie. Tijdens deze kennismakingen was Marjan benieuwd naar de ervaringen van huurders en wilde zij weten wat er speelt onder huurders. Op dit moment is Marjan op bezoek geweest bij een kwart van de mensen die haar uitnodigde. De andere afspraken lopen nog door tot het einde van dit jaar. Hieronder vindt u een korte terugblik op de kennismakingen die al plaatsvonden.

 

 

 

Reactie van Marjan Nekkers

Marjan reageert als volgt, als we haar vragen hoe zij de kennismakingen tot nu toe heeft ervaren: "Ik vind het heel gezellig om bij onze huurders op de koffie te komen. Ik maak kennis met verschillende huurders en de woningen waarin zij wonen. Ik rijd op weg naar de mensen door hun wijk en daarvan krijg ik een goede indruk."

 

Verder zegt Marjan: "De redenen waarom mensen mij uitnodigen zijn heel verschillend. De één wil graag laten zien dat hij blij en tevreden is met zijn woning. De ander vindt het prettig om met mij kennis te maken. Weer een ander heeft een opmerking of vraag over Beter Wonen of de woning. Ieder bezoek heeft een eigen karakter en een eigen sfeer. Ik kreeg veel te horen: mooie persoonlijke verhalen, maar ook nuttige, zakelijke opmerkingen."

 

Tot slot vertelt Marjan: "Deze bezoeken bij huurders in huis, in de wijk, geven mij een goed beeld over waar het bij huurders van Beter Wonen om gaat. Ik vervolg mijn 'Op de koffie bij...' daarom met plezier bij de andere huurders die zich hebben aangemeld."