Kerst- en Nieuwjaarswens 2018
Het jaar 2017 ronden we bijna af. Een jaar waarin we actief mochten zijn in het kader van beter wonen voor huurders in Almelo. Dat doen en kunnen we niet alleen. We krijgen daarbij steun en medewerking van velen. Mensen die meedenken en meedoen op thema’s die nu en in de toekomst van belang zijn.

Wij danken iedereen die ons dit jaar, op eigen wijze, steunde en hielp bij het realiseren van onze afspraken/doelen. Dat geldt voor zowel individuele personen, vrijwilligers, leden van commissies als ook maatschappelijke partners en organisaties. Allemaal hartelijk dank!

Het werk gaat door en wij hopen dat u zich wilt blijven verbinden aan beter wonen en de doelen die wij nastreven, waaronder: betaalbare en bereikbare woonruimte voor mensen die daarin zelf niet kunnen voorzien.

Wij nodigen u van harte uit om zich (ook) in 2018 met ons te bemoeien!
Wij wensen u bovenal goede gezondheid en prettig wonen met en bij de mensen waar u om geeft.

Mede namens alle medewerkers,
Peter van der Hout
directeur-bestuurder
Beter Wonen

In onze advertentie leest u in het kort onze gerealiseerde doelen in 2017 en de doelen/activiteiten die we in 2018 willen bereiken/opzetten.