Jaarlijks maken wij samen met de gemeente Almelo, Sint Joseph en de huurdersorganisaties SHBW en HAR prestatieafspraken. Deze afspraken gaan over de activiteiten die wij gezamenlijk binnen de gemeente willen uitvoeren op het gebied van wonen. De Woonvisie van de gemeente is een belangrijk uitgangspunt bij de prestatieafspraken.

 

Een gezamenlijk bod van Sint Joseph en Beter Wonen

Voorafgaand aan de prestatieafspraken brengen de corporaties een bod uit bij de gemeente. Dit bod is het startpunt voor het maken van de prestatieafspraken.

 

Eind juni verstuurden wij het gezamenlijke bod naar het College van Burgemeester en Wethouders. In dit bod staan de belangrijkste punten beschreven van de activiteiten van Sint Joseph en Beter Wonen op het gebied van wonen in de gemeente Almelo voor 2021. Het bod is in afstemming met de huurdersorganisaties SHBW en HAR tot stand gekomen.

 

Belangrijke onderwerpen in het bod zijn:
- Ontwikkelingen in het woningbezit (onder andere verkoop, sloop en nieuwbouw);

- Betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen;

- Huisvesting van specifieke doelgroepen;

- Kwaliteit en duurzaamheid van woningen;

- Leefbaarheid in wijken en buurten.

 

De nieuwe Woonvisie van de gemeente Almelo is in ontwikkeling. Wanneer de uitkomsten daarvan bekend zijn, gaan wij graag hierover in gesprek.

 

Zie ook: Ondertekening prestatieafspraken voor 2020.