Gemeente Almelo, de woningcorporaties Beter Wonen en Sint Joseph en de huurdersorganisaties SHBW en HAR maken jaarlijks prestatieafspraken over de activiteiten die zij binnen de gemeente willen uitvoeren op het brede terrein van wonen. De Woonvisie van de gemeente is daarbij een belangrijke kapstok.

 

Voorafgaand aan de prestatieafspraken brengen corporaties een bod uit aan de gemeente. Het bod is het startpunt voor het maken van prestatieafspraken.

Eind juni verstuurden wij het gezamenlijke bod naar het College van Burgemeester en Wethouders. In dit bod staan de hoofdlijnen beschreven van de gezamenlijke inspanningen van Sint Joseph en Beter Wonen op het terrein van de volkshuisvesting in de gemeente Almelo voor 2021. Het bod is in afstemming met de huurdersorganisaties SHBW en HAR tot stand gekomen. 

 

Onderwerpen in het bod zijn:

Ontwikkelingen in het woningbezit (onder andere verkoop, sloop en nieuwbouw)
Betaalbaarheid en beschikbaarheid
Huisvesting van specifieke doelgroepen
Kwaliteit en duurzaamheid van onze woningen
Leefbaarheid

 

De nieuwe Woonvisie van de gemeente Almelo is in ontwikkeling. Wanneer de uitkomsten daarvan bekend zijn, gaan wij graag hierover in gesprek.

 

Zie ook: Ondertekening prestatieafspraken voor 2020