Wij vinden het belangrijk dat huurders een woning vinden die past bij hun inkomen. Daarom werken wij met de regel ‘passend toewijzen’. Hierdoor zijn goedkope woningen beschikbaar voor mensen met een lager inkomen. Om woningen passend toe te wijzen, gebruiken wij inkomensgrenzen. Vanaf 1 januari 2022 gelden nieuwe inkomensgrenzen voor het toewijzen.

 

 

Een schema voor passend toewijzen

In het schema hieronder ziet u welke huurprijs past bij uw (gezamenlijke) jaarinkomen. Let op: het schema geldt vanaf 1 januari 2022.

Hogere inkomensgrens voor huishoudens met meerdere personen

Een belangrijke verandering bij het toewijzen van sociale huurwoningen is de hogere inkomensgrens voor huishoudens met meerdere personen. Deze grens is verhoogd van €40.024,- naar €45.014,-. Hierdoor hebben meer huishoudens, bestaande uit twee of meer mensen, kans op een sociale huurwoning.

 

Minimaal 85% van onze woningen wijzen wij toe aan onze doelgroep

Vanaf 1 januari 2022 wijzen wij minimaal 85% van onze woningen toe aan onze belangrijkste doelgroep. Dat zijn huishoudens van één persoon met een inkomen tot €40.765,- en huishoudens van meerdere personen met een inkomen tot €45.014,-. Wij mogen 15% van onze woningen toewijzen aan huishoudens met een hoger inkomen.

 

Uitzondering voor ouderen met vermogen

Als het vermogen van een oudere hoger is dan €118.479,- (voor alleenstaanden), dan mag deze persoon ook een woning huren boven €633,25.

 

Huishoudens met meerdere personen mogen ook een woning huren boven €633,25 (twee personen) of €678,66 (drie of meer personen) als het vermogen hoger is dan €148.819,-.

 

Door deze regels kunnen ouderen soms een iets duurdere huurwoning huren dan waarvoor zij op basis van hun inkomen in aanmerking komen. Ouderen die hiervoor in aanmerking willen komen, kunnen zich melden bij de afdeling Verhuur (mail naar info@beterwonen.nl).

 

Toetsing van het vermogen gebeurt op basis van de meest recente, definitieve aanslag inkomensbelasting. Verandert uw vermogen (bijvoorbeeld door de verkoop van uw woning) en komt u daardoor wel in aanmerking voor de uitzondering? Dan mag u ook andere bewijsstukken gebruiken. U kunt hierbij denken aan een recent bankafschrift, de akte van verkoop van de eigen woning of de aanslag van de WOZ-waarde van de woning.